[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2007-11-22

Diamond Cut SIX

Diamond Cut SIX är ett i det närmaste heltäckande verktyg för all slags ljudrestaurering men ändå till överkomligt pris. Det enda som slår SIX är Diamond Cut LIVE/Forensics med sina unika och ytterst sofistikerade specialfilter för de allra svåraste jobben när det gäller kriminaltekniska undersökningar och kritisk ljudbearbetning (LIVE/Forensics kostar också därefter). För de allra flesta restaureringsjobb räcker Diamond Cut SIX mer än väl (för den begränsade budgeten finns Diamond Cut Millennium). Körbar demo finns att hämta på demosidan.

[bild] Diamond Cut SIX, fullskärm

Hämta större bild (öppnar nytt fönster)

Nu ännu snabbare!

När Diamond Cut uppgraderades till SIX från föregångaren FIVE var målsättningen att göra de mest använda funktionerna enklare, snabbare och effektivare, och det är precis vad DC SIX levererar. Med SIX får du häpnadsväckande resultat inom bara ett par minuter efter det att du installerat programmet, och då tänker vi i första hand på skivtvätt och brustvätt av band.

Över 800 presets!

DC SIX kommer med över 800 presets som hanterar i stort sett varenda tänkbar situation. Här finns mängder av specialinställningar för alla slags restaureringsjobb, konvertering av tonkurvor för 78-varvare och vinyl med bl a en komplett uppsättning RIAA-kurvor och mycket annat. Med funktionen Manage Presets kan du även göra egna presets och utväxla presets med andra DC SIX-användare.

Nya funktioner i Diamond Cut SIX

ANM: Samtliga funktioner i DC Millennium finns även i DC SIX.

EZ Clean — enklare kan det inte bli!

Enklare än så här kan knaster- och brustvätt inte bli. Nu kan även en helt oerfaren användare tvätta sina värdefulla LP-skivor, singlar och band med bara ett par musklick. SIX har ett kraftfullt nytt automatiskt verktyg som letar upp och eliminerar hack, knäppar, brus, brum och andra störningar som slitna skivor och band uppvisar.

[bild] DC SIX: skärmdump EZ Clean

CD Ripper ...

Med den nya CD Ripper-funktion kan du snabbt och enkelt konvertera dina CD-skivor till wave- eller MP3-filer. Gå bara till File/Open, välj önskad CD-ROM-spelare och markera önskade spår så överförs de till waveformat så att du kan jobba med dem i DC SIX.

... med CDDB-stöd

Om du är uppkopplad när du jobbar med CD-skivor letar DC SIX själv upp Internet CD Database och ger alla spåren sina rätta namn innan de rippas. Detta sparar mycket tid eftersom du slipper spara varje enskild fil med "Spara som".

[bild] DC SIX: skärmdump CD Ripper

Turboladdade algoritmer

Algoritmerna i DC SIX´s Impulse Filter, Continuous Noise Filter, Brick Wall Filter och Median Filter har vässats rejält. Har du använt FIVE, som redan det var snabbt nog, kommer du att märka att dessa filter nu är mellan 20 och 80 procent snabbare.

DirectX-stöd

Tack vare det nytillkomna Direct X-stödet kan du nu använda dina favoritpluggar i DC SIX. Du kan till och med använda dem i DC SIX´s Multi-Filter.

Batch File Editor med Auto Leveling

Har du en massa filer med varierande nivåer som du vill föra över till CD? Inga problem — kalla bara upp Batch File Editor och ställ där in autonivå. Auto Leveling kommer automatiskt att normalisera nivåerna för samtliga filer så att alla spåren på CD:n kommer att ligga på samma nivå.

Continuous Noise Filter nu med Auto Spectrum

Vid brustvätt har man i regel problem med att brusets karaktär skiftar. Auto Spectrum CNF är en ny inställning i Continuous Noise Filter som i sin funktionalitet är hämtat från LIVE/Forensics sofistikerade Adaptive Filter. Auto Spectrum CNF är en intelligent, självlärande filterfunktion som under uppspelningen anpassar brusprofilen kontinuerligt — ju längre filtret får jobba, desto smartare blir det.

[bild] DC SIX: skärmdump Continuous Noise Filter

Obegränsad längd på wavefiler

Microsofts wavefilformat har övre gräns på 2 GB. Om du behöver göra mycket långa inspelningar är detta ett stort problem. Men inte med DC SIX. Diamond Cut-utvecklarna har kommit på ett fiffigt sätt att komma runt detta. När tidsgränsen börjar närma sig stoppas inspelningen och fortsätter direkt i en ny fil. Detta upprepas så länge det behövs, vilket innebär att du får med allting, fast uppdelat på flera filer.

Audiostöd för AVI-filer

Många tidigare Diamond Cut-användare har velat kunna öppna en AVI-fil och extrahera ljudet för att redigera det. Nu är detta möjligt tack vare DC SIX. Du kan spela upp en AVI-fil i DC SIX, välja ett avsnitt och extrahera ljudspåret.

Stöd för multipla kodare/avkodare

Med DC SIX kan du importera och exportera från och till valfri kodare/ avkodare som är installerade i din dator. Komprimeringsstandarder som stödjs är A-Law, Mu-Law, ADPCM m fl.

Fat Bass i Virtual Valve Tube Simulator

Med hjälp av nya Fat Bass i DC SIX´s Virtual Valve Tube Simulator kan du biffa upp svaga eller otydliga basgångar i dina inspelningar med ett riktigt fett basljud.

[bild] DC SIX: skärmdump Virtual Valve Tube Simulator, inställning Fat Bass

Ny Echo-processor

Den nyutvecklade Echo-processorn har två oberoende signalkedjor vilka kan användas på en rad olika sätt. Genom att Echo Effect-funktionen är helt digital har den heller inte de bieffekter med brus och distorsion som kännetecknar effekterna i analoga system.

[bild] DC SIX: skärmdump Echo

Ny 20-bands grafisk EQ

Här är ännu ett kraftfullt, lättanvänt verktyg för brusreducering och ljudförbättring. 20 frekvensband, 22 Hz till 16 kHz, ±12 dB cut/boost, 33 presets. Utöver denna finns två equalizers till — en oktavbands-EQ och en sofistikerad paragrafisk EQ med inte mindre än 82 presets med en rad specialinställningar för bl a konvertering mellan alla tänkbara kurvor för 78-varvare, vinyl och tonband.

[bild] DC SIX CD

Diamond Cut SIX ~ Funktionslista

Markerade funktioner = enbart DC SIX, övriga finns även i DC Millennium

Restaureringsverktyg

Filter
Change Speed Filter
EZ Clean
Multi Filter
DirectX Filters
EZ Impulse Noise Filter
Expert Impulse Noise Filter
Continuous Noise Filter
Harmonic Reject Filter
Dynamic Noise Filter
Low Pass Filter
High Pass Filter
Band Pass Filter
Notch Filter
Median Filter
Averaging Filter
Forensic Filters
Brick Wall Filter
De-Clipper
Korrektion och analys
Interpolate
Azimuth Correction Tool
Speed Correction Tool
Real Time Spectrum Analyzer
X-Y Vector Display (goneometer)

Verktyg för ljudförbättring (Audio Enhancement Tools)

Simulering
Virtual Valve Tube Simulator med Fat Bass
Rumssimulering
Reverb Effect
Echo Effect
Dynamik
Audio Compressor
Audio Expander
Dynamics Processor
Punch and Crunch – Multiband Dynamics
Filter
Graphic Equalizer, 10 band (31-16.000 Hz, ±12 dB)
Graphic Equalizer, 20 band (22-16.000 Hz, ±12 dB)
Paragraphic Equalizer, 10 filter (10-20.000 Hz, 0.05–3 oktaver)

Verktyg för överspelning till/från CD

Gain Normalize
Normalized Gain Scaling
Chop file into pieces
Finn och markera tysta avsnitt
Kvantisera för CD audio
Konvertering av filformat och samplingsfrekvens
Spellista (Playlist)
Rip CD tracks (från audio-CD till Wave eller MP3)
Automatisk hämtning via Internet av CDDB-data

Verktyg för inspelning och redigering av ljudfiler

Inspelning
Inspelning av ljudfiler med upp till 24-bit, 96kHz inklusive alla standardfrekvenser
Automatisk nivåkontroll (ALC eller AGC)
VU-mätare med Peak Hold
Konvertering
Konvertering av MP3 till WAV
Redigering
Markering av ljudavsnitt ner till enskilda samples
Cut
Paste
Copy
Fade In/Out
Crossfade
Gain Change
Channel Blender
File Split och Re-Combine
Övrigt
Komplett uppsättning med transportkontroller
Make Waves för generering av testtoner (1-22.000 Hz, 0 till -96dB)

Övriga funktioner och egenskaper

Upp till 96 kHz samplingsfrekvens och 24-bits filstöd
Live Feed Through — processa audio utan att spela in på disk
Variabel upplösning i Continuous Noise Filter
Audio Spectrum Enhancement i Dynamic Noise Filter
180º fasinvertering i stereoläge
Stereo Channel Blender/Crossover, filter och effekt
Funktion för utskrift av 50/60 Hz stroboskopskiva
Konvertering av MP3 till WAV
Stöd för multipla kodare/avkodare
Audiostöd för AVI-filer
Batch File Editor
Time Display (högupplöst visning av markörposition)
X-Y Vector Display (s k goneometer) för faskontroll

Rekommenderat minimisystem

Dator
Intel Pentium III, min 233 MHz (helst snabbare för körning av kaskadkopplade processer i Preview-läge)
Minst 32 MB RAM för Win 98, 128 MB RAM för Win XP (512 MB rek)
Snabb hårddisk med minst 5 MB ledigt hårddiskutrymme för programinstallation
CD/ROM-spelare och/eller CD-brännare
Operativsystem
Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP
Ljudkort
16-bits ljudkort med hårdvarubaserad full duplex
Leyman Music      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta