[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2007-11-22

Diamond Cut LIVE/Forensics

Specialkonstruerad apparatur för ljudanalys och kriminaltekniska undersökningar är mycket kostsam och betingar i regel sexsiffriga belopp. Men det finns ett mjukvarubaserat alternativ som — om än inte direkt billigt för att vara ett sådant — ändå bara kostar en bråkdel av vad hårdvarubaserade lösningar går på, och det är Diamond Cut LIVE/Forensics.

Diamond Cut LIVE/Forensics är den bästa och mest kompletta uppsättning Audio Forensic Tools som finns på marknaden. Det är ingen tillfällighet att organisationer som DEA, FDA, amerikanska tullen, CIA, NYPD och många andra använder sig av DC LIVE/Forensics i sitt dagliga arbete. Dessa organisationer har alla en väl tilltagen budget för teknisk utrustning med utrymme för tunga investeringar, men väljer Diamond Cut LIVE/Forensics helt enkelt för att det är resultatet som räknas. Körbar demo finns att hämta på demosidan.

[bild] Diamond Cut LIVE/Forensics, fullskärm (före och efter restaurering av svårt störd talinspelning)

Ljudfil med mycket svåra störningar, före och efter tvätt med specialfilter i DC LIVE/Forensics

Nya funktioner i Diamond Cut LIVE/Forensics

ANM: Samtliga funktioner i DC SIX finns även i DC LIVE/Forensics.

Flashback LIVE Review

Flashback LIVE Review är en suverän funktion för övervakningsjobb. Om man kontrollyssnar under liveinspelning och momentant behöver backa och lyssna på ett tidigare inspelat avsnitt är det bara att klicka på Flashback Rewind. Man kan då till och med bearbeta ljudet och förstärka avsnittet i fråga under det att inspelningen fortsätter utan avbrott.

Adaptive Filter nu med Real Time Coefficient Display

Med den nya funktionen Real Time Coefficient Display kan man nu i realtid visuellt kontrollera hur Adaptive Filter jobbar under processens gång.

LIVE Feedthrough nu med Dual Stream Recording

Med den nya funktionen Dual Stream Recording kan DC LIVE Forensics i LIVE Feedtrough-läge spela in två audioströmmar samtidigt — den ena med det råa, helt obearbetade ljudet, och den andra med alla önskade filterinställningar. Med Dual Stream Recording har man således alltid en obearbetad originalinspelning som äkthetsbevis.

Time Domain och Frequency Domain Adaptive Filter

Dessa två nya filter är av den smarta typen som kontinuerligt "lyssnar" på materialet och anpassar sig själva i den riktning inställningarna har gjorts.

Obegränsad längd på wavefiler

Microsofts wavefilformat har övre gräns på 2 GB. Om man behöver göra mycket långa inspelningar är detta ett stort problem. Men inte med DC LIVE/Forensics. Diamond Cut-utvecklarna har kommit på ett fiffigt sätt att komma runt detta. När tidsgränsen börjar närma sig stoppas inspelningen och fortsätter direkt i en ny fil. Detta upprepas så länge det behövs, vilket innebär att man får med allting, fast uppdelat på flera filer.

Audiostöd för AVI-filer

Många tidigare Diamond Cut-användare har velat kunna öppna en AVI-fil och extrahera ljudet för att redigera det. Nu är detta möjligt tack vare DC LIVE/Forensics. Man kan spela upp en AVI-fil i LIVE/Forensics, välja ett avsnitt och extrahera ljudspåret.

Stöd för multipla kodare/avkodare

Med DC LIVE/Forensics kan man importera och exportera från och till valfri kodare/ avkodare som är installerade i datorn. Standarder som stödjs är A-Law, Mu-Law, ADPCM m fl.

Ny 30-bands grafisk EQ

Här är ytterligare ett kraftfullt, lättanvänt verktyg för brusreducering och ljudförbättring. 30 frekvensband, 22 Hz–16 kHz, ±12 dB cut/boost, 33 presets. Utöver denna finns två equalizers till — en oktavbands-EQ och en sofistikerad paragrafisk EQ med inte mindre än 82 presets med en rad specialinställningar för bl a konvertering mellan alla tänkbara kurvor för 78-varvare, vinyl och tonband.

Nytt Spectral Filter (upp till 32.000-bands grafisk EQ)

Med detta unika FFT-filter kan man skapa en extremt högupplöst filterkurva med ända upp till 32.000 frekvensband. Detta filter är oumbärligt vid riktigt besvärliga kriminaltekniska analyser tack vare den precision och branthet som frekvensbanden kan ställas in på.

[bild] DC LIVE/Forensics CD

Diamond Cut LIVE/Forensics ~ Funktionslista

Markerade funktioner = enbart DC LIVE/Forensics, övriga finns även i DC SIX

Restaureringsverktyg

Filter
Change Speed Filter
EZ Clean
Multi Filter
DirectX Filters
EZ Impulse Noise Filter
Expert Impulse Noise Filter
Continuous Noise Filter
Harmonic Reject Filter
Dynamic Noise Filter
Low Pass Filter
High Pass Filter
Band Pass Filter
Notch Filter
Median Filter
Averaging Filter
Polynomial Filter
Forensic Filters
Brick Wall Filter
Normalized Adaptive Filter med Realtime Coefficient Display
Frequency Domain Adaptive Filter
Time Domain Adaptive Filter
Spectral Filter (upp till 32.000-bands grafisk EQ)
Dynamic Spectral Subtraction (DSS)
De-Clipper
Korrektion och analys
Interpolate
Azimuth Correction Tool
Speed Correction Tool
Real Time Spectrum Analyzer
X-Y Vector Display (goneometer)

Verktyg för ljudförbättring (Audio Enhancement Tools)

Simulering
Virtual Valve Tube Simulator med Fat Bass
Rumssimulering
Reverb Effect
Echo Effect
Dynamik
Audio Compressor
Audio Expander
Dynamics Processor
Punch and Crunch – Multiband Dynamics
Filter
Graphic Equalizer, 10 band (31-16.000 Hz, ±12 dB)
Graphic Equalizer, 30 band (22-16.000 Hz, ±12 dB)
Paragraphic Equalizer, 10 filter (10-20.000 Hz, 0.05–3 oktaver)

Verktyg för överspelning till/från CD

Gain Normalize
Normalized Gain Scaling
Chop file into pieces
Finn och markera tysta avsnitt
Kvantisera för CD audio
Konvertering av filformat och samplingsfrekvens
Spellista (Playlist)
Rip CD tracks (från audio-CD till Wave eller MP3)
Automatisk hämtning via Internet av CDDB-data

Verktyg för inspelning och redigering av ljudfiler

Inspelning
Inspelning av ljudfiler med upp till 24-bit, 96kHz inklusive alla standardfrekvenser
Automatisk nivåkontroll (ALC eller AGC)
VU-mätare med Peak Hold
Live Log to Disk Mode med notisfunktion och automatisk tidsstämpling
Flashback Realtime Preview
Inspelning av både ofiltrerat och filtrerat ljud samtidigt i LIVE Feedthrough Mode
Konvertering
Konvertering av MP3 till WAV
Redigering
Markering av ljudavsnitt ner till enskilda samples
Cut
Paste
Copy
Fade In/Out
Crossfade
Gain Change
Channel Blender
File Split och Re-Combine
Övrigt
Komplett uppsättning med transportkontroller
Make Waves för generering av testtoner (1-22.000 Hz, 0 till -96dB)

Övriga funktioner och egenskaper

Upp till 96 kHz samplingsfrekvens och 24-bits filstöd
Live Feed Through — processa audio utan att spela in på disk
Variabel upplösning i Continuous Noise Filter
Audio Spectrum Enhancement i Dynamic Noise Filter
180º fasinvertering i stereoläge
Stereo Channel Blender/Crossover, filter och effekt
Funktion för utskrift av 50/60 Hz stroboskopskiva
Konvertering av MP3 till WAV
Stöd för multipla kodare/avkodare
Audiostöd för AVI-filer
Batch File Editor
Time Display (högupplöst visning av markörposition)
X-Y Vector Display (s k goneometer) för faskontroll

Rekommenderat minimisystem

Dator
Intel Pentium III, min 233 MHz (helst snabbare för körning av kaskadkopplade processer i Preview-läge)
Minst 32 MB RAM för Win 98, 128 MB RAM för Win XP (512 MB rek)
Snabb hårddisk med minst 5 MB ledigt hårddiskutrymme för programinstallation
CD/ROM-spelare och/eller CD-brännare
Operativsystem
Windows 95/98/98SE/Me/NT/2000/XP
Ljudkort
16-bits ljudkort med hårdvarubaserad full duplex
Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta