[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2023-01-10

Om denna webbplats

Denna webbplats är utformad så att den skall uppfylla de viktigaste kraven när det gäller åtkomlighet för synskadade besökare. Av samma anledning är alla e-postadresser, länkar och grafiska element försedda med title- och alt-texter, och tabeller (där det är påkallat) försedda med summary-tagg, vilken beskriver tabellens funktionella roll. Tabeller används för övrigt sparsamt och främst som behållare för formatmallstyrd presentation. Alla länkar till externa sidor öppnas i egna fönster, och datum för senaste ändring visas för varje enskild sida i den vänstra spaltens nedre del.

Validering

Denna webbplats validerar korrekt enligt W3C:s normer för XHTML 1.0 Transitional och CSS. Den följer även det viktigaste i W3C:s WCAG Priority 1 (Web Content Accessibility Guidelines) och Section 508 Standards.

[logo] Länk till W3C Markup Validation Service (öppnas i nytt fönster)[logo] Länk till W3C CSS Validation Service (öppnas i nytt fönster)

Synpunkter?

Om du har några synpunkter på webbplatsens utformning, vänligen kontakta webmaster. Webbplatsen är producerad av Leyman Information Technology.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta