[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2017-06-08

Drivrutiner ~ Diagnostik/FAQ

Lynx | drivrutiner ~ firmware |

Vi har under denna rubrik tidigare tillhandahållit drivrutiner för samtliga produkter från Lynx, med information på svenska. I början av oktober 2007 publicerade Lynx en helt ny version av sin webbplats med bl a en avsevärt förbättrad sida för nedladdningar av drivrutiner med snabbvalslistor för produkt och filtyper. Eftersom administrationen av vår egen downloadsida med tiden blev alltmer komplicerad på grund av det stigande antalet produkter från Lynx har vi valt att länka till Lynx's downloadsida.

Gå till Downloads på Lynx's webbplats (öppnas i nytt fönster)

Alla Lynx-produkter
stetoskop

diagnostik

ShowLynx DOS 51 kB
Diagnostiskt program som verifierar närvaro av Lynx-kort i en dator.
Programmet visar också samtliga installerade PCI-enheter och deras respektive IRQ.
ShowLynx skall köras från en bootbar DOS-diskett (ej från ett DOS-fönster!), med Lynx-kort installerat i datorn.

CleanReg Windows 28 kB
Windows-utility som verifierar närvaro av Lynx-kort (med specifikation av kortets buss- och enhetsplats). Har även funktion för registerdeaktivering av drivrutin (används i samband med normal avinstallation.

FAQ-symbol

frågor och svar

Lynx Answers
Via denna länk till Answers på Lynx's webbplats hittar du information som inte täcks av de generella produktbeskrivningarna och tekniska specifikationerna på vår egen webbplats: Installationsanvisningar, snabbguider, felsökning, testprocedurer, kompatibilitetsfakta m m. Här finns även diverse tips, information om de vanligaste programmen som Lynx-korten används med, samt en del annat matnyttigt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta