[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2012-11-21

1892 Father Willis
Hereford Cathedral ~ Hereford, England

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2011 Lavender Audio

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Spelbordet

Historik

Hereford ligger i West Midlands i England nära gränsen till Wales och är huvudstaden i länet Herefordshire. Katedralen i romansk stil uppfördes under åren 1107 till 1158 och är till stora delar bevarad i sitt ursprungliga utseende. Den är tillägnad två helgon, St Mary the Virgin och St Ethelbert the King. Den senare var kung i East Anglia och helgonförklarades efter sin död (han halshöggs 794 efter att ha utsatts för en komplott, anstiftad av kung Offa av Mercia). Förutom relikerna efter kung Ethelbert (och Willis-orgeln förstås!) är katedralens främsta sevärdheter den medeltida kartan Mappa Mundi samt en kopia från år 1217 av Magna Charta, det härskarfördrag från 1215 som försvarade högadeln mot kungamakten.

[bild] Hereford Cathedral

Hereford Cathedral (observera statyn i nedre högra hörnet med Sir Edward Elgar vid sin cykel!)

Den äldsta kända orgeln i Hereford-katedralen byggdes av Renatus Harris och stod klar 1686. Dess disposition är okänd men den hade såvitt man vet två verk, Great och Choir, vilket efter hand utökades med ett svällverk med begränsat omfång och 1806 även pedal. 1832 gjordes en stor restaurering under ledning av Samuel Sebastian Wesley (son till den kände organisten och tonsättaren Samuel Wesley). 1841 påbörjades en omfattande ombyggnad av katedralen inför vilken orgeln togs ner och flyttades. När ombyggnaden av katedralen började bli klar togs 1861 beslut om att åtgärda de brister Harris-orgeln hade och att i samband med det även bygga ut den. Uppdraget gick till Gray & Davison, ett av de ledande orgelbyggerierna i landet vid den tiden.

Arbetet med den nya orgeln tog längre tid än väntat och den stod inte klar förrän i juni 1864 på årsdagen av katedralens återinvigning. Dess pneumatiska system tycks dock ha orsakat problem redan efter två år varför beslut togs om att bryta kontakten med Gray & Davinson. 1868 anlitades orgelbyggaren John Nicholson från Worcester för reparationsarbeten och 1878 inlämnades en begäran om ytterligare utbyggnad av orgeln, innefattandes bland annat ett soloverk. Kostnaden för detta beräknades bli 700 pund, men man insåg snart att ytterligare kostnader skulle tillkomma för reparationer och ombyggnad av luftverket.

Det var på detta stadium som Henry Willis kontaktades. Efter en omsorgsfull besiktning kom Willis fram till att det skulle behövas betydligt mer omfattande och kostsamma åtgärder än vad man dittills hade räknat med. Han ville ersätta stora delar av regerverket och även göra en genomgripande förändring av orgelns verkstruktur, innefattandes tillägg av stämmor och omintonation av befintliga stämmor. Anbudet på 1.300 pund antogs och arbetet med den nya orgeln slutfördes 1879.

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Fasad och registerandrag

1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Fasad och registerandrag

1889 utsågs George Robertson Sinclair till ny katedralorganist. Robertson var inte bara en mycket god musiker utan även en handlingskraftig man med visioner som snabbt såg till att göra sig hörd när det gällde de besvärande brister som orgeln hade — slitna rörverk som var svåra att stämma, otillräcklig luftförsörjning och begränsat manualomfång. Trots att pengar egentligen saknades för allt det Sinclair ville få gjort uppmuntrades han att påbörja arbetet med att förbättra orgeln. Efter mycket slit lyckades han få fram över 2.000 pund vilket gjorde det möjligt för Willis att bygga en i stort sett helt ny orgel som invigdes i november 1892. Hereford-orgeln är för övrigt den första Willis-orgeln som utrustades med hans patenterade kombinationssystem.

Hereford-orgeln har sedan 1892 genomgått en rad förändringar och utökningar. 1909 insattes i pedalen en ny Ophicleide/Bombarde, ett arbete som utfördes av Henry Willis II. Då tillkom även i soloverket en fransktillverkad Cor Anglais och en utökning till 16-fotsläge för Clarinet, Orchestral Oboe och Tromba. 1933 reparerades orgelns slitna pneumatiska system och det ursprungliga hydrauliska luftförsörjningssystemet från 1892 ersattes med en elektrisk fläkt. Arbetet utfördes av Henri Willis III som då även utökade dispositionen med Nazard, Tierce, Mixture och Trumpet i Choir, Dulzian i Swell samt flyttade soloverkets flöjtstämmor inom svällare och omintonerade desamma. 1933 års arbete höll orgeln i hyggligt skick i över 40 år men på 1970-talet började det bli nödvändigt med en genomgripande renovering på grund av främst brister i orgelns elektriska system och läckage i luftverket, ett arbete som utfördes av Harrison & Harrison i Durham. De senaste restaurerings- och reparationsarbetena gjordes av samma firma 2004–2005 (se även denna sida på Lavender Audios webbplats).

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Virtuellt spelbord

1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Virtuellt spelbord (vol 1+2+3, 67 stämmor)
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Registerdisplay

1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Registerdisplay (vol 1+2+3, 67 stämmor)
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning

1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning (vol 1–3, 67 stämmor)
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Settings-display

1892 Father Willis, Hereford Cathedral ~ Settings-display (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Hereford-orgeln är uppdelad på tre sampleset — volym 1, 2 och 3. Volym 1 innehåller 23 stämmor, den tämligen fullmatade volym 1+2 har 46 stämmor och volym 1+2+3 innehåller samtliga 67 stämmor. En gratis utvärderingsversion om 10 stämmor finns att hämta på Lavender Audios webbplats.

Här nedan visas dispositionerna för samtliga volymer. För ytterligare information om volym 1 se denna länk, för volym 1+2 denna länk och för volym 1+2+3 denna länk.

Manualomfång: C–a4
Pedalomfång: C–f1
Originalstämning: a1=440Hz, liksvävande temperatur

KOMPLETT DISPOSITION vol 1, 2 & 3 (67 stämmor)

 • Choir
 • Open Diapason 8
 • Claribel Flute 8
 • Lieblich Gedacht 8
 • Dulciana 8
 • Gemshorn 4
 • Lieblich Flute 4
 • Nazard 2 2/3
 • Spitzflute 2
 • Tierce 1 3/5
 • Mixture III
 • Trumpet 8
 • Choir octave
 • Choir suboctave
 • Choir unison off
 • Swell to Choir
 • Swell octave to Choir
 • Swell suboct to Choir
 • Solo to Choir
 • Solo octave to Choir
 • Solo suboct to Choir
 • Great
 • Double Open Diapason 16
 • Bourdon 16
 • Open Diapason No.1  8
 • Open Diapason No.2  8
 • Open Diapason No.3  8
 • Claribel Flute 8
 • Stopped Diapason 8
 • Prinicpal No.1  4
 • Prinicpal No.2  4
 • Flute 4
 • Twelfth 2 2/3
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Mixture IV
 • Double Trumpet 16
 • Trumpet 8
 • Clarion 4
 • Swell to Great
 • Swell octave to Great
 • Swell suboct to Great
 • Choir to Great
 • Choir octave to Great
 • Choir suboct to Great
 • Solo to Great
 • Solo octave to Great
 • Solo suboct to Great
 • Swell
 • Contra Gamba 16
 • Open Diapason 8
 • Stopped Diapason 8
 • Salicional 8
 • Vox Angelica 8
 • Principal 4
 • Lieblich Flute 4
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Dulzian 16
 • Oboe 8
 • Tremulant
 • Double Trumpet 16
 • Trumpet 8
 • Clarion 4
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Swell unison off
 • Solo to Swell
 •  
 • Solo
 • Viola da Gamba 8
 • Voix Celestes 8
 • Harmonic Flute 8
 • Concert Flute 4
 • Hohl Flute 2
 • Orchestral Oboe 8/16
 • Clarinet 8/16
 • Cor Anglais 8
 • Tremulant
 • Tromba 8/16
 • Glockenspiel 4
 • Tuba 8
 • Solo octave
 • Solo suboctave
 • Solo unison off
 • Solo low pressure 16
 • Solo high pressure 16
 • Great to Solo
 • Pedal
 • Double Open Bass 32
 • Open Bass 16
 • Open Diapason 16
 • Bourdon 16
 • Principal 8
 • Stopped Flute 8
 • Fifteenth 4
 • Open Flute 4
 • Mixture IV
 • Bombarde 32
 • Ophicleide 16
 • Trombone 16
 • Trumpet 8
 • Clarion 4
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal
 • Solo to Pedal
 • Swell octave to Pedal
 • Choir octave to Pedal
 • Solo octave to Pedal
 •  
 • Great & Pedal combinations coupled

DISPOSITION vol 1 & 2 (46 stämmor)

 • Choir
 • Open Diapason 8
 • Lieblich Gedacht 8
 • Gemshorn 4
 • Lieblich Flute 4
 • Spitzflute 2
 • Mixture III
 • Trumpet 8
 • Choir octave
 • Choir suboctave
 • Choir unison off
 • Swell to Choir
 • Swell octave to Choir
 • Swell suboct to Choir
 • Solo to Choir
 • Solo octave to Choir
 • Solo suboct to Choir
 • Great
 • Bourdon 16
 • Open Diapason No.2  8
 • Open Diapason No.3  8
 • Claribel Flute 8
 • Stopped Diapason 8
 • Prinicpal No.2  4
 • Flute 4
 • Twelfth 2 2/3
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Trumpet 8
 • Swell to Great
 • Swell octave to Great
 • Swell suboct to Great
 • Choir to Great
 • Choir octave to Great
 • Choir suboct to Great
 • Solo to Great
 • Solo octave to Great
 • Solo suboct to Great
 • Swell
 • Open Diapason 8
 • Stopped Diapason 8
 • Salicional 8
 • Vox Angelica 8
 • Principal 4
 • Lieblich Flute 4
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Oboe 8
 • Tremulant
 • Double Trumpet 16
 • Trumpet 8
 • Clarion 4
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Swell unison off
 • Solo to Swell
 •  
 • Solo
 • Viola da Gamba 8
 • Voix Celestes 8
 • Harmonic Flute 8
 • Concert Flute 4
 • Orchestral Oboe 8/16
 • Cor Anglais 8
 • Tremulant
 • Tromba 8/16
 • Trumpet 8 (Great)
 • Solo octave
 • Solo suboctave
 • Solo unison off
 • Solo low pressure 16
 • Solo high pressure 16
 • Great to Solo
 •  
 • Pedal
 • Double Open Bass 32
 • Open Bass 16
 • Open Diapason 16
 • Bourdon 16
 • Principal 8
 • Stopped Flute 8
 • Fifteenth 4
 • Trombone 16
 • Trumpet 8
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal
 • Solo to Pedal
 • Swell octave to Pedal
 • Choir octave to Pedal
 • Solo octave to Pedal
 •  
 • Great & Pedal
  combinations coupled

DISPOSITION vol 1 (23 stämmor)

 • Choir
 • Open Diapason 8
 • Lieblich Gedacht 8
 • Lieblich Flute 4
 • Mixture III
 • Trumpet 8 (Great)
 • Choir octave
 • Choir suboctave
 • Choir unison off
 • Swell to Choir
 • Swell octave to Choir
 • Swell suboct to Choir
 • Great
 • Open Diapason No.2  8
 • Stopped Diapason 8
 • Prinicpal No.2  4
 • Fifteenth 2
 • Trumpet 8
 • Swell to Great
 • Swell octave to Great
 • Swell suboct to Great
 • Choir to Great
 • Choir octave to Great
 • Choir suboct to Great
 • Swell
 • Stopped Diapason 8
 • Salicional 8
 • Vox Angelica 8
 • Principal 4
 • Fifteenth 2
 • Mixture III
 • Oboe 8
 • Tremulant
 • Double Trumpet 16
 • Trumpet 8
 • Clarion 4
 • Swell octave
 • Swell suboctave
 • Swell unison off
 • Pedal
 • Bourdon 16
 • Principal 8
 • Stopped Flute 8
 • Trombone 16
 • Great to Pedal
 • Swell to Pedal
 • Choir to Pedal
 • Swell octave to Pedal
 • Choir octave to Pedal
 •  
 • Great & Pedal
  combinations coupled

Inspelningsfakta

Orgeln är inspelad i april 2009 och februari 2010 med ORTF-teknik i 24-bits upplösning vid
48 kHz. Samtliga stämmor är inspelade med minst två releasesamplingar (många med tre). Samplingarna har en genomsnittlig längd av cirka 6 sekunder och är programmerade med flerfaldiga loopar.

Demoinspelningar

Det finns ett flertal demoinspelningar på producentens webbplats:

Lavender Audio > Organs > Hereford > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag rekommenderas (för närmare specifikation av minneskraven för de olika volymerna, se sidorna Hereford 23 Stop Sample Set, Hereford 46 Stop Sample Set och Hereford Complete på Lavender Audios webbplats.

Minst Dual Core PC med Windows XP x64 eller Windows 7 64-bit alternativt Mac Pro

8 GB internminne (vol 1 och 1+2), 16 GB internminne (vol 1+2+3)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Advanced Edition för vol 1+2 och 1+2+3 (Basic räcker för vol 1)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta