[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2013-09-25

1916 E F Walcker & Cie, opus 1855
Grote of Martinikerk ~ Doesburg, Holland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2013 Sonus Paradisi

Historik

Denna fyrmanualiga orgel från E F Walcker & Cie byggdes 1914-1916 av Eberhard Friedrich Walckers sonson Oscar Walcker för Nieuwe Zuiderkerk i Rotterdam. Byggnationen av såväl kyrka som orgel bekostades av bröderna Hendrik och Hendericus Bos, båda organister med förkärlek för de senaste landvinningarna inom orgelbyggnadstekniken och då främst de som tyska orgelbyggare stod för. Därför kontrakterades firma Walcker & Cie att bygga en stor fyrmanualig elektropneumatisk orgel med alla den tidens mest avancerade spelhjälpmedel.

När Nieuwe Zuiderkerk togs ur bruk 1968 för att en närliggande trafikled måste byggas ut såldes orgeln till den lilla staden Doesburg ett par mil öster om Rotterdam där den fick sin nuvarande plats i Martinikerk som mist sin egen orgel under andra världskriget då kyrkans torn bombades sönder. Restaurering och återuppbyggnad gjordes av firma Jos Vermeulen i Alkmaar och den 31 augusti 1972 kunde orgeln återinvigas. Doesburg-orgeln med sin vackra fasad i Jugend-stil är idag en av de få riktigt stora senromantiska Walcker-orglar som finns bevarade i nästan oförändrat skick.

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Fasaden

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Fasaden (hämta större bild i nytt fönster)

Orglarna från firma Walcker under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet är typiska representanter för hög- och senromantikens orgelideal: en mångfald 8-fotsstämmor som är rikt differentierade i klangfärg och karaktär, nästan inga alikvotstämmor, få rörstämmor, mixturer med låga fottal, klangligt likartade verk där kontraster skapas genom dynamik snarare än klangfärg, pneumatiskt eller elektropneumatiskt regerverk samt en mångfald koppel och andra spelhjälpmedel såsom kombinationer, registersvällare m m.

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet, vänster sida

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet, vänster sida (hämta större bild i nytt fönster)

Men Walcker-orgeln i Doesburg är inte helt igenom någon typisk senromantisk orgel — den uppvisar även influenser från den s k Elsassiska orgelreformen som initierades av Emil Rupp och Albert Schweitzer och som kan sägas vara föregångare till orgelrörelsen som tog sin början på 1920-talet i och med återupptäckten av Arp Schnitger-orgeln i Hamburg St Jacobi och som hade sin höjdpunkt under tiden efter andra världskriget. Karakteristiskt för den Elsassiska orgelreformen var rörstämmor av fransk typ à la Cavaillé-Coll, stora svällverk (Doesburg-orgeln har inte mindre än tre) samt mixturer och kornetter av Silbermann-typ (Oscar Walcker graverade till och med in namnet Silbermann på de största piporna som var av sådan typ och mensurering). För att ge orgeln extra klanglig tyngd och briljans har den, som alla senromantiska orglar, oktavkoppel. Men här begränsas oktavkopplen inte enbart till manualernas redan ovanligt stora omfång på fem hela oktaver, utan många stämmor har även en sjätte oktav i diskanten som tas i bruk när superoktavkopplen andrages.

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet, närbild

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Spelbordet, närbild (hämta större bild i nytt fönster)

Ursprungligen hade orgeln i Nieuwe Zuiderkerk ett ekoverk i takvalvet från vilket ljudet leddes ut i kyrkans långskepp genom en 22 meter lång kanal. Detta återuppbyggdes inte i Doesburg men ekoverket finns ändå kvar funktionellt sett — det är placerat längst upp i orgelhuset inom ett eget svällskåp.

Doesburg-orgeln är genom sitt närmast helt oförändade skick ett unikt instrument från den senromantiska epoken. Med sin omfångsrika disposition på 75 stämmor och alla den tidens spelhjälpmedel tillåter den autentisk återgivning av hela den romantiska repertoaren.

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Virtuellt spelbord

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Registerdisplay

1916 Walcker Opus 1855, Doesburg ~ Registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Dispositionen omfattar totalt 75 stämmor. Omfånget för manual I och IV är C–c4 (61 toner). Manual II och III har utökat internt omfång med en sjätte oktav för superoktavkoppel (C-c5, 73 toner). Pedalomfånget är i original C–f1 (30 toner) och virtuellt utökat till g1 (32 toner). Elektropneumatisk traktur och registratur. Stämning a1=435, liksvävande.

DISPOSITION (75)

 • Manual I
 • Hoofdwerk
 • Prinzipal 16
 • Gross Prinzipal 8
 • Bourdon 8
 • Viola di Gamba 8
 • Jubal-Flöte 8 »
 • Gemshorn 8
 • Dulciana 8
 • Praestant 4
 • Rohr-Flöte 4
 • Oktave 2
 • Kornett III-V *
 • Mixtur V *
 • Trompete 8
 • » dubbellabierad
  * Silbermann-typ
 • Pedaal
 • Grand Bourdon 32 /a
 • Prinzipalbass 16
 • Subbass 16
 • Harmonikabass 16
 • Contrabass 16 /b
 • Flötenbass 16
 • Oktavbass 8
 • Flötenbass 8 /c
 • Choralbass 4
 • Quintbass 10 2/3
 • Mixtur V /d
 • Bombardon 32
 • Posaune 16
 • Tuba 8
 • Manual II
 • Positief
 • Bourdon 16
 • Flöten-Prinzipal 8
 • Syntematophon 8 »
 • Doppel-Gedackt 8 »
 • Flute-Harmonique 8
 • Salicional 8
 • Cello 8
 • Harmonika 8
 • Prinzipal 4
 • Orchesterflöte 4
 • Piccolo 2
 • Kornettino III-IV
 • Nasard 2 2/3
 • Gross-Mixtur V-VII *
 • Basson 16
 • Trompete harmonique 8
 • Orchester Oboe 8
 • Clairon harmonique 4 
 • Tremolo
 • » dubbellabierad
  * Silbermann-typ
 •  
 •  
 •  
 • Manual III
 • Zwelwerk
 • Lieblich-Gedackt 16
 • Geigen-Prinzipal 8
 • Lieblich-Gedackt 8
 • Konzert-Flöte 8
 • Quintatön 8
 • Viola d'amour 8
 • Aeoline 8
 • Vox-Coelestis 8
 • Liebes-Geige 4
 • Flauto-Dolce 4
 • Flautino 2
 • Sesquialtera II
 • Cymbel III-IV *
 • Klarinette 8
  genomslående
 • Tremolo
 • * Silbermann-typ
 • Zwelwerkpedaal
 • Gedecktbass 16 /e
 • Echobass 16 /f
 • Bourdon doux 8 /g
 • Bassflöte 8 /h
 • Violoncello 8 /i
 • Bassonbass 16 /j
 • Clairon harmonique 4 /k
 • Manual IV
 • Echowerk
 • Quintatön 16
 • Nachthorn 8
 • Echo-Bourdon 8
 • Echo-Gamba 8
 • Vox-Angelika 8
 • Spitz-Flöte 4
 • Glockenton III-IV
 • Vox-Humana 8
 • Echo-Trompete 8
 • Tremolo
Stämnotiser

Pedaal
a/ Contrabass 16 + Quintbass 10 2/3
b/ Transmission fr Man I Prinzipal 16
c/ Transmission fr Man I Jubalflöte 8
d/ Transmission fr Man I Mixtur

Zwelwerkpedaal
e/ Transmission fr Man III Lieblich Gedackt 16
f/ Transmission fr Man IV Quintatön 16
g/ Transmission fr Man IV Echo Bourdon 8
h/ Transmission fr Man III Konzertflöte 8
i/ Transmission fr Man II Cello 8
j/ Transmission fr Man II Basson 16
k/ Transmission fr Man II Clairon harmonique 4

Koppel

Normalkoppel
II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/III
I/P, II/P, III/P, IV/P

Melodikoppel
II-I, I-II, II-III, III-II, IV-III

Basmelodikoppel
P-I, P-II, P-III, P-IV

Suboktavkoppel
II-I, III-I, III-II, IV-IV

Superoktavkoppel
II-I, III-I, III-II, IV-IV, II-P

Övriga spelhjälpmedel

Unison från (Leerlauf Man I)
Generalkoppel
Registersvällare (Crescendo, rullsvällartyp)
Rücklauf für Crescendo (ej implementerat i den virtuella orgeln)
Normalkoppel från i registersvällare (stegvis avställning)
Generalkoppel från i registersvällare
Automatisk pianopedal (i originalinstrumentet endast man II–IV;
fritt programmerbar för alla manualer i den virtuella orgeln)

Kollektiver
P, Mf, Tutti,
Tutti utan rörverk och mixturer
Tutti utan koppel
Utlösning

Kombinationer
4 fria kombinationer (ej implementerat i den virtuella orgeln)

Avställare
Handregister från
Rörverk från
Mixturer från
16-fotsstämmor i manualverk från
Registersvällare från

Calcant (vakant; använd som fläktströmbrytare i den virtuella orgeln)

Inspelningsfakta

Inspelningen är gjord med 24-bits upplösning vid 48kHz, tre releasesamplingar per ton samt separata tremulantsamplingar för flertalet stämmor. Samplesetet är en kombinerad stereo- och surroundversion med full originalakustik (cirka 6 sekunders efterklang). Nedan angivna systemkrav avser stereoversionen (för 24-bitsladdning av surroundversionen krävs 44 GB internminne).

Demoinspelningar

Demoinspelningar finns att hämta på:

Sonus Paradisi > Organs > Top Selection > Doesburg > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Doesburg-orgeln i stereo vid 16-bits upplösning, alla loopar och multireleaser (en översikt av minneskraven finns här). För surroundversionen krävs minst 24 GB internminne vid 16-bits laddning och cirka 44 GB vid 24-bits laddning.

Quad Core PC med XP x64 eller Windows 7/8 Professional
alternativt Mac OS X 10.5 eller högre

Minst 16 GB internminne vid 16-bits laddning i stereo (minst 32 GB för surround)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (minst 19", upplösning 1280 x 1024)

Hauptwerk Advanced Edition Version 4

Audiointerface (internt ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta