[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2014-03-17

1831 Johan & Jonathan Bätz
Domkerk (St Maartens) ~ Utrecht, Holland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2013 Sonus Paradisi

Historik

Bätz-orgeln i Utrecht Domkerk har som så många historiska orglar pipmaterial från äldre instrument, i det här fallet inte mindre än elva stämmor från den renässansorgel som under åren 1569–1571 byggdes av Peter Janszoon de Swart — sex i Rugwerk, fyra i Bovenwerk och en i pedalverket. I Rugwerk är det plenum som utgörs av Octaaf 4 och 2, Quint 3 och de två mixturstämmorna av denne berömde och skicklige orgelbyggares hand och kanske de bästa stämmorna i hela orgeln. På grund av renässansorglars begränsade tonomfång ligger dessa gamla pipor inom omfånget F, G och A–f#2. Resterande pipor för de stämmorna insattes 1640, 1709 och 1831.

Firma Bätz, som under 1700- och 1800-talet var ett av de ledande orgelbyggerierna i Holland, byggde 1825–1831 ett i stort sett helt nytt instrument med återanvändande av dessa gamla stämmor från de Swart-orgeln. Men de är skickligt infogade i den nya orgeln, som präglades av det tidiga 1800-talets klangideal. Dômens arkitekt vid denna tid, Tieleman Franciscus Suys från Bryssel, ritade orgelhuset i nyklassisk stil med gotiska inslag i fasadens ornamentering, samt en bälgkammare för de nio kilbälgar som den nya orgeln försågs med.

[bild] 1831 Bätz, Domkerk, Utrecht

1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Fasaden (hämta större bild i nytt fönster)

Orgeln tekniska konstruktion är så gjord att alla pipor och mekaniska delar är lätt åtkomliga, något som Aristide Cavaillé-Coll uttryckte sin beundran för under ett besök i november 1844 (Cavaillé-Coll lär ju ha sagt att det skall vara så gott om plats i en orgel att man kan gå runt varje pipa).

1865 byttes Sexquialter i Hoofdwerk mot en femkorig Cornet av Bätz's efterträdare Christian Gottlieb Friedrich Witte, och 1895 gjorde samma firma en omintonation av alla rörstämmor. Under åren 1911 till 1936 togs Touzyn 8 och Fluit 2 i Rugwerk bort och Hoofdwerk fick en ny Trompet 8. Även Gemshorn 4 och Woodfluit 2 i Hoofdwerk togs bort, och Bovenwerk sattes inom svällskåp. Vidare byttes Roerquint 3 och Vox Humana 8 i Bovenwerk mot romantiska stämmor. 1935 revs den gamla bälgkammaren varför en ny luftförsörjning i all hast måste anordnas i det för detta egentligen alltför trånga orgelhuset.

1974–75 gjordes en genomgripande restaurering av firma Gebroeders van Vulpen, ledande experter på underhåll och restaurering av Bätz-orglar, varvid de gamla borttagna stämmorna återinsattes. Orgeln fick då också ny luftförsörjning med sex regulatorbälgar som man även denna gång var tvungen att få plats med inuti själva orgelhuset eftersom den ursprungliga kilbälgkammaren sedan länge var borta. Bovenwerks svällskåp behölls dock eftersom detta befanns ge orgeln utökade klangliga möjligheter och gott kunde få vara kvar.

[bild] 1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Orgelläktaren (foto © Jonathan van Ginkel)

1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Orgelläktaren (foto © Jonathan van Ginkel, hämta större bild i nytt fönster)

Bätz-orgeln i Utrecht Domkerk är vida berömd för sin milda ton och uttrycksfulla tremulanter, något som kännetecknar även andra Bätz-orglar såsom den säregna orgeln i Grote Kerk i Harderwijk, byggd fyra år tidigare. Dessa utsökt vackra klangliga egenskaper gör orgeln i Utrecht-dômen synnerligen väl lämpad för den romantiska orgelrepertoaren, och då förstås särskilt den holländska. Kyrkorummet är stort med omkring sex sekunders efterklangstid, men det var faktiskt ännu större en gång i tiden — mittskeppet rasade samman i en häftig storm 1674 och det återuppbyggdes aldrig. Idag utgörs därför kyrkorummet av enbart koret och tvärskeppet, och det är mitt på det senares bakre vägg som orgeln är placerad.

[bild] 1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Virtuellt spelbord

1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Förenklad registerdisplay

1831 Bätz, Domkerk, Utrecht ~ Förenklad registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Dispositionen omfattar totalt 50 stämmor. Helmekanisk traktur och registratur.
Manualomfång C–f3 (54 toner, samma i den virtuella versionen).
Pedalomfång C–d1 (27 toner, virtuellt utökat till 30 toner =C–f1).
Stämning a1=435, liksvävande. Lufttryck HW 82 mm/vp, RW/BW/P 78 mm/vp.

DISPOSITION (50)

 • Rugwerk
 • Manual I
 • Prestant 8 /a
 • Holpijp 8
 • Quintadeen 8
 • Octaaf 4 /b
 • Roerfluit 4
 • Quint 3 /c
 • Octaaf 2 /d
 • Fluit 2
 • Mixtuur 3-6 st
 • Scherp 3-4 st
 • Cornet 5 st D
 • Trompet 8
 • Touzyn 8 B/D
 • Tremulant
 • Hoofdwerk
 • Manual II
 • Prestant 16 /e
 • Bourdon 16 /f
 • Octaaf 8 /g
 • Roerfluit 8
 • Octaaf 4 /h
 • Gemshoorn 4
 • Quint 3 /i
 • Octaaf 2 /j
 • Woudfluit 2
 • Mixtuur 4-8 st B/D
 • Sexquialter 4 st D
 • Fagot 16
 • Trompet 8
 • Bovenwerk
 • Manual III (SV)
 • Prestant 8
 • Baarpijp 8
 • Holpijp 8
 • Viola de Gamba 8
 • Fluittravers 8 /k
 • Octaaf 4
 • Open fluit 4
 • Roerquint 3
 • Woudfluit 2
 • Flageolet 1
 • Carillon 3 st
 • Trompet 8
 • Vox Humana 8 B/D
 • Tremulant
 • Pedaal
 •  
 • Prestant 16 /l
 • Subbas 16 /m
 • Octaafbas 8
 • Fluitbas 8
 • Roerquint 6
 • Octaaf 4
 • Mixtuur 4 st
 • Bazuin 16
 • Trombone 8
 • Trompet 4
 • Cinq 2
 •  
 • * de Swart 1571
Spelhjälpmedel

Koppel
HW/RW, BW/HW, HW/P (trampa), RW/P

Övriga spelhjälpmedel
Tremulant på I/Rugwerk och III/Bovenwerk
Svällare på III/Bovenwerk (balanstrampa)

Registerandrag utan funktion i den virtuella orgeln
VENTIEL (ventil för luftförsörjningen som vid andrag
tömmer orgelns bälgmagasin på luft)

Stämnotiser

D= Diskant,  B/D= Bas/Diskant
Mixturer (generellt):  st= sterk (antal kor)
Bovenwerk:  SV= Svällverk

a/ dubbelkorig från lägsta D och uppåt
b/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
c/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
d/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
e/ dubbelkorig från ettstrukna c# och uppåt
f/ C-h0: träpipor
g/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
h/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
i/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
j/ dubbelkorig från ettstrukna c och uppåt
k/ samtliga pipor av trä
l/ dubbelkorig C–A
m/ samtliga pipor av trä

Alla pipor från 1831, utom följande enligt nedan
(de Swart-stämmor från 1571 är blåmarkerade
både här och i dispositionen ovan):

Rugwerk
Quintadeen 8: Till största delen från 1571
Octaaf 4: Till största delen från 1571
Quint 3: Till största delen från 1571
Octaaf 2: Till största delen från 1571
Mixtuur 3-6 st: Till största delen från 1571
Scherp 3-4 st: Till största delen från 1571
Roerfluit 4: 1700
Fluit 2 och Touzyn 8: 1974

Hoofdwerk
Gemshoorn 4: 1974
Woudfluit 2: 1974
Sexquialter 4 st: 1974
Trompet 8: 1974

Bovenwerk
Octaaf 4: Till största delen från 1571
Open fluit 4: Till största delen från 1571
Gemshoorn 2: Till största delen från 1571
anm: Woudfluit 2 på registerskylten idag!
Flageolet 1: Till största delen från 1571

Pedaal
Octaaf 4: 1571
Roerquint 6: 1700

Inspelningsfakta

Inspelningen är gjord med 24-bits upplösning vid 48kHz, tre releasesamplingar per ton samt separata tremulantsamplingar för flertalet stämmor. Samplesetet finns i kombinerad stereo- och surroundversion med full originalakustik (upp till 6 sekunders efterklang). Nedan angivna systemkrav avser stereoversionen (för 24-bitsladdning av surroundversionen krävs 33.5 GB internminne).

Demoinspelningar

Demoinspelningar finns att hämta på:

Sonus Paradisi > Organs > Top Selection > Utrecht > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Utrecht-orgeln i stereo vid 16-bits upplösning med alla loopar och multireleaser (en översikt av minneskraven finns här). För surroundversionen krävs minst 17.5 GB internminne vid 16-bits laddning och 33.5 GB vid 24-bits laddning.

Quad Core PC med XP x64 eller Windows 7/8 Professional
alternativt Mac OS X 10.5 eller högre

Minst 12 GB internminne vid 16-bits laddning i stereo (minst 17.5 GB för surround)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (minst 19", upplösning 1280 x 1024)

Hauptwerk Advanced Edition Version 4

Audiointerface (internt ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta