[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2013-08-30

1775 Jean-Esprit & Joseph Isnard
Basilique Sainte-Marie-Madeleine ~ Saint-Maximin, Frankrike

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2010 Sonus Paradisi

Historik

Basilique Sainte-Marie-Magdelene i Saint-Maximin är en av de största kyrkorna i Provence med sitt 73 meter långa, 37 meter breda och 28 meter höga mittskepp. Den magnifika och i sitt slag unika orgeln på västläktaren ovanför huvudingången byggdes under åren 1772-1775 av orgelbyggaren och dominikanermunken Jean-Esprit Isnard och hans brorson Joseph.

Staden Saint-Maximin-la-Sainte-Baume var centrum för den tidiga kristenheten i Frankrike. Dess monumentala basilika uppfördes av Charles II d'Anjou till Maria Magdalenas ära, vilken efter Jesu död kom till Marseille för att predika evangeliet och sedan kom att omvända hela Provence. Efter ett långt och rikt liv begravdes hon på den plats där den förste biskopen i Aix-en-Provence, Saint Maximin, låtit uppföra ett kapell. 1279 hittades de heliga relikerna efter Maria Magdalena och 1295 påbörjades uppförandet av den nuvarande basilikan. Relikvariet med Maria Magdalenas kranium förvaras i basilikans krypta, som stod klar 1314, och sedan det väldiga bygget avslutats 1532 har St Maximin kommit att bli ett av den kristna världens stora vallfärdsmål.

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Fasaden

Orgeln i St Maximin är en av mycket få franska historiska orglar som undgick förstörelse under den franska revolutionen, och detta tack vare kyrkans dåvarande och snabbtänkte organist Forcade: När revolutionärerna kom till basilikan för att plundra den sägs Forcade nämligen ha spelat Marseljäsen, vilket gjorde ett sådant intryck att de lät orgeln vara. Dominikanermunkarna däremot blev förvisade och Saint-Maximin förlorade sin betydelse under den efterföljande sekulariseringen och förblev för lång tid en vanlig landsortskyrka, vilket också gjorde att orgeln undgick moderniseringar i senare tiders anda.

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Spelbordet

1775 Isnard, St Maximin ~ Spelbordet

Orgeln klassades 1953 som Monument Historique och restaurerades 1954 av Pierre Cheron. 1986-1991 gjorders en ny, genomgripande restaurering av orgelbyggaren Yves Chabourdin. Orgeln är idag ett helt unikt instrument i det att samtliga 2.960 pipor från 1775 är bevarade i originalskick. Enda förändringen är att de lägsta oktaverna i Grand Orgue's Bourdon 16 bytts ut mot metallpipor — originalpiporna i trä finns kvar men klingar inte.

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Virtuellt spelbord

1775 Isnard, St Maximin ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Virtuellt spelbord, utökad version

1775 Isnard, St Maximin ~ Virtuellt spelbord, utökad version (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning

1775 Isnard, St Maximin ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning, utökad version
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1775 Isnard, St Maximin ~ Virtuellt spelbord

1775 Isnard, St Maximin ~ Kontrolldisplay för luftverket (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Originaldispositionen omfattar 43 stämmor, varav de sju pedalstämmorna är transmissioner från Résonance. Den utökade versionen har samma stämantal, dock med den skillnaden att Flute 8 i Positif är utbytt mot den Flute 4 som originalkontraktet från 1772 stipulerade, samt att en stämma till i pedalen, Dessus de Cornet V, transmitterats från Résonance. Vidare har den utökade versionen fått en fullmatad uppsättning koppel samt 14 generalkombinationer.

Tempereringen är modifierad medelton. Manualomfånget är i original 50 toner från C till d3 där lägsta Ciss saknas, och pedalomfånget 31 toner, C–g1, även där utan lägsta Ciss. Denna i originalet saknade ton har återskapats för samtliga stämmor i den virtuella modellen för att möjliggöra framföranden utanför den strikt tidsbundna franska repertoaren.

DISPOSITION (ORIGINAL OCH UTÖKAD)

 • I
 • Positif
 • Montre 8
 • Bourdon 8
 • Flute 8 / Flute 4*
 • Prestant 4
 • Doublette 2
 • Quarte de Nasard 2
 • Nasard 2 2/3
 • Tierce 1 3/5
 • L'Arigot 1 1/3
 • Dessus de Cornet V
 • Fourniture III
 • Cymbale III
 • Trompette 8
 • Cromorne 8
 • Clairon 4
 • Tremblant doux
 • II
 • Grand Orgue
 • Montre 16
 • Bourdon 16
 • Montre 8
 • Bourdon 8
 • Prestant 4
 • Grand Nazard 5 1/3
 • Grande Tierce 1 1/3
 • Dessus de Cornet V
 • Grande Fourniture V
 • Petite Fourniture II
 • Cymbale IV
 • Trompette 8
 • Dessus de Trompette 8
  --(en chamade)
 • Voix Humaine 8
 • Clairon 4
 • Tremblant fort
 • III
 • Résonance
 • Flute 16
 • Flute 8
 • Flute 4
 • Bombarde 16
 • 1ere Trompette 8
 • 2e Trompette 8
 • Clairon 4
 • Jeux d'écho (diskant):
 • Dessus de Flute 8
 • Dessus de Trompette 8
  --(en chamade)
 • Dessus de Cornet V
 • Tremblant fort
 • IV
 • Récit
 • Cornet V
 • Trompette 8
 • Hautbois 8
 •  
 • Jeux de Pédale
 • Flute 16
 • Flute 8
 • Flute 4
 • Dessus de Cornet V*
 • Bombarde 16
 • 1ere Trompette 8
 • 2e Trompette 8
 • Clairon 4
 • ::
 • Alla pedalstämmor transmitterade från Résonance
Koppel

IV/III/Ped
IV/II
IV/I
I/Ped
II/Ped
IV/Ped
I/II
III/II
III/I
 
koppel och *-märkta stämmor = utökad version

Inspelningsfakta

Orgeln är inspelad med 24-bits upplösning vid 48kHz och multreleaseteknik. Samplesetet innefattar såväl stereoversion som fyrkanals surroundversion, båda med full originalakustik (upp till 7 sekunders efterklang). Nedan angivna systemkrav avser stereoversionen.

Demoinspelningar

Demoinspelningar finns att hämta på:

Sonus Paradisi > Organs > St Maximin > Demo Pieces

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra St Maximin-orgeln i stereo med multireleaseloopar och maximal polyfoni (en översikt av minneskraven finns här). För surroundversionen krävs minst 12.2 GB internminne.

Quad Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

8 GB internminne (16 GB för surroundversionen)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Advanced Edition

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta