[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2013-08-30

1735 Gottfried Silbermann
Petrikirche ~ Freiberg, Tyskland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2010 Sonus Paradisi

Historik

Freiberg i Sachsen är ur orgelsynpunkt en unik stad i det att där finns inte mindre än fyra bevarade Silbermann-orglar. Den mest berömda av dessa fyra är den stora tremanualiga läktarorgeln i Freiberg Dom St Marien som den då blott 28-årige Gottfried Silbermann fick uppdraget att bygga år 1711.

Det sampleset som vi presenterar här är en virtuell modell av en annan av Freibergs fyra Silbermann-orglar, nämligen den i Petrikirche — en tvåmanualig orgel med en för denna verkstorlek ovanligt omfångsrik disposition om hela 32 stämmor. Petri-orgeln är visserligen inte lika känd som Silbermanns berömda ungdomsverk i Freiberg-domen, men den är ett utsökt exempel på den mogne Gottfried Silbermanns orgelbyggnadskonst och har sedan länge varit ett klangligt ideal för tillresande organister och orgelkännare från hela världen.

[bild] 1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Fasad

Kontraktet för byggandet av Petri-orgeln undertecknades den 3 augusti 1734 med planerat färdigställande i juli 1736 (originalkontraktet finns inte kvar, men väl en kopia från 1737). Priset var satt till 3250 Thaler för utbetalning i sex etapper, och Silbermann utsåg sin brorson Johann Georg att ta över orgelbygget i den händelse han själv inte skulle kunna slutföra det. Den ursprungliga dispositionen omfattade 31 stämmor men Silbermann lade till en stämma utan kostnad av tacksamhet för de tre uppdrag han redan fått av staden (förutom domen även kyrkorna Jakobi och Johannis, den senares orgel sedermera flyttad till domen där den idag står i koret).

[bild] 1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Spelbordet och detalj med skjutkoppel

1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Spelbordet och detalj med skjutkoppel

När byggandet av Petri-orgeln påbörjades höll Silbermann redan på med en annan berömd orgel, nämligen Frauenkirche i Dresden, vilken var planerad att stå klar i november 1735. Kyrkobygget i Dresden blev emellertid försenat, och Silbermann beslöt då att senarelägga installationen av en annan redan färdigbyggd orgel vilket gjorde att Petri-orgeln kunde stå klar redan den 31 oktober 1735, nio månader före utlovad tid. Eftersom Frauenkirche-orgeln förstördes under bombningen av Dresden i februari 1945 är orgeln i Petrikirche en ovärderlig referens för förståelsen av hur Frauenkirche-orgeln ursprungligen lät — Petri-orgeln byggdes samtidigt med samma luftlådor och mensurer och såväl Hauptwerk som Oberwerk närmast identiskt disponerade.

[bild] 1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Manualklaviaturer och registerandrag

1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Manualklaviaturer och registerandrag

Ingen av Gottfried Silbermanns 29 bevarade orglar har fått förbli helt oförändrad. I bästa fall har de undgått förödande ingrepp, och till dessa orglar får nog Petri-orgeln räknas. Här är en sammanfattning av vad som gjorts med den genom åren:

 • 1768 och 1792: Övergripande underhåll.
 • 1855: Omstämning till liksvävande temperatur.
 • 1895: Ombyggnad av firma Gebrüder Jemlich med bl a omintonation, tillägg av låga C#, tillägg av ett nytt manualverk, Hinterwerk, med tidstypiska stämmor (Violine 8, Dolce 8, Aeoline 8, Flute Harmonique 4, Salicet 4), alla på på kägellåda ansluten till Hauptwerk via koppel.
 • 1917: Fasadpiporna räddas från att rekvireras till krigsindustrin för nersmältning.
 • 1935: Orgeln befinns vara svårt angripen av trämask. De värst skadade delarna ersätts av Jemlich.
 • 1940: Installation av ett nytt bälgsystem för differentierat lufttryck (90 mm VP för HW och pedal, 80 mm VP för OW). Det 1895 tillkomna extra manualverket 'barockifierades' genom utbyte av Aeoline mot Dulzflöte 8, Dolce mot Gedackt 8, Violine 8 mot Prästant 4, Salicet 4 mot Superoctav 2, samt tillägg av Scharf 2fach.
 • 1952: Ombyggnad av luftverket med bl a sänkning av lufttrycket till 75 mm VP,
 • 1961: Borttagning av det 1895 tillagda manualverket samt omstämning till oliksvävande temperatur.
 • 1975: Genomgripande översyn utförs av Horst Jemlich, som då även utarbetar ett förslag till en historiskt korrekt restaurering av orgeln. Brist på pengar gjorde att bara vissa delar av Jemlichs förslag kunde genomföras under de närmaste åren fram till 1993, bland annat rekonstruktion av mekaniken, borttagning av låga C# (dock fortfarande utan återgång till originaltempereringen) och återförande av några tidigare gjorda stämändringar.
 • 2004: En detaljplan tas fram för en fullständig rekonstruktion och återförande till 1735 års skick.
 • 2006: Total rekonstruktion av orgeln påbörjas av firmorna Jemlich och Wegscheider. Rekonstruktionen är klar i juli 2007 och orgeln återinvigs den 15 juli. Förutom en rad genomgripande åtgärder med orgelhuset, luftverket och pipverket beslöt man under arbetets gång att överge det tidigare framlagda förslaget på en återgång till orgelns originaltemperatur och att i stället tillämpa Neidhardt II med a1 = 463 Hz (korton).

Silbermann-orgeln i Freiberg St Petri klingar nu äntligen, efter denna genomgripande och definitiva rekonstruktion, med den ursprungliga klangskönhet som över 250 år av skiftande trender inom orgelbyggnadskonsten inte lyckats ta kål på: Det gravitetiska fundamentet med Principal 16 i Hauptwerk och Groß Untersatz 32 i pedalen, den bäriga grundtonsklangen med sex 8-fots labialstämmor i de båda manualverken och den för Gottfried Silbermann så typiska klangkronan med starka och pregnanta alikvotstämmor, glittrande superoktavstämmor och briljanta mixturer.

[bild] 1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Virtuellt spelbord

1735 Gottfried Silbermann, Petrikirche, Freiberg ~ Virtuellt spelbord
(hämta större bild i nytt fömster)

Disposition

Manualomfång: C, D–c3 (originalversion), C–f3 (utökad version)
Pedalomfång: C, D–c1 (originalversion), C–f1 (utökad version)

Stämning: a1=463Hz vid 18°C
Temperering: Neidhardt II, "Für die kleine Stadt"
Lufttryck: 94 mm VP

ORIGINALDISPOSITION (32)

 • Hauptwerk
 • Principal 16'
 • Octav Principal 8'
 • Viol di Gamba 8'
 • Rohr Flöte 8'
 • Octava 4'
 • Spitz Flöte 4'
 • Quinta 3'
 • Octava 2'
 • Tertia
 • Mixtur 4 fach
 • Cymbel 3 fach
 • Cornet 4 fach
 • Fachott 16'
 • Trompete 8'
 • Oberwerk
 • Quintadena 16'
 • Principal 8'
 • Gedackts 8'
 • Quintadena 8'
 • Rohr Flöte 4'
 • Octava 4'
 • Nasat 3'
 • Octava 2'
 • Quinta 1 1/3'
 • Sechst Quint Altra
 • Sifflöt 1'
 • Mixtur 3 fach
 • Vox Humana 8'
 • Pedal
 • Groß Untersatz 32'
 • Principal 16'
 • Octaven Bass 8'
 • Posaune 16'
 • Trompete 8'

Nebenregister (spelhjälpmedel)

Manualschiebekoppel (manualskjutkoppel)
Bass Ventil (ventilkoppel HW/Pedal)
Tremulante (kanaltremulant för HW)
Schwebung (kanaltremulant för OW)
Klingel (kalkant)

Inspelningsfakta

Orgeln är inspelad med 10-kanalsteknik vid 96 kHz och 24-bits upplösning för laddning både i stereo och 4-kanals surround (front/rear). Den 'våta' versionen (=full efterklang i både stereo och surround), är nersamplad till 48 kHz/24-bit. Samplingstid för det klingande förkoppet upp till 12 sekunder med upp till 5 loopar och upp till 4 releasesamplingar.

Demoinspelningar

Ett antal demoinspelningar finns att hämta på Sonus Paradisis webbplats, både i linjärt format (separata filer för uppspelning i wav- och ac3-format, i stereo resp surround) och MP3-format (inspelade med den föregående Freiberg Version 1).

Sonus Paradisi > Organs > Freiberg > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Freiberg-orgeln i stereo vid 16-bits upplösning och med samtlliga loopar och releasesamplingar aktiverade (för detaljerad teknisk specifikation, se här).

Dual Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

8 GB internminne

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Basic Edition (Advanced Edition rekommenderas)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta