[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2014-08-12

1721 Arp, Johann Georg & Franz Caspar Schnitger
Grote of Sint Michaelskerk ~ Zwolle, Holland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2013 Sonus Paradisi

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle

1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle (hämta större bild i nytt fönster)

Historik

Den stora läktarorgeln i St Michaelskerk i Zwolle är ett typiskt exempel på vad som så ofta händer med historiska orglar: Byggd 1719-1721 av den kända orgelbyggarfamiljen Schnitger, tre större reparationer under andra halvan av 1700-talet, fyra ombyggnader och av tidens anda präglade dispositionsändringar under 1800-talet, nya stämmor och ryggpositivet inom svällare 1926, elektrifiering av pedalen 1936, stor restaurering 1953-55 med återförande till originalskick samt intonationskorrigeringar, reparationer och översyn under de senaste tre decennierna.

Ursprungligen hade St Michaelskerk tre orglar, två mindre och en stor läktarorgel. Första gången den stora orgeln omnämns är 1505. Denna hade tre manualer och pedal och var byggd av Johannes Jacobz van Bilsteyn från Rhenen. Hoofdwerk var byggt som ett Blokwerk med 32 upp till 34 samtidigt klingande stämmor. Bovenwerk hade 4 eller möjligen 5 stämmor och Rugpositief 4 stämmor. 1643 moderniserades orgeln av Jan Morlet från Arnhem varvid grundstämmorna i Blokwerk gjordes spelbara från pedalen. 1669 brann det 128 meter höga tornet efter ett blixtnedslag. Tornet reparerades men 1682 rasade det helt varvid även orgeln förstördes. Eftersom medel till återuppbyggnad saknades togs det som fanns kvar av orgeln ner och magasinerades. Församlingen stod därefter utan orgel i över 35 år. 1718 donerade Bernard Hüte, läkare och borgmästare i Zwolle, 12.000 gulden till en nybyggnad, en summa som ökades med 2.000 gulden genom en donation från Hütes bror Thomas.

Samma år var en köpman från Zwolle på affärsresa i Hamburg och träffade Vincent Lübeck som sedan 1702 var organist i Hamburg St Nicolai. Lübeck rekommenderade Arp Schnitger som han kände väl, inte bara genom den 67-stämmiga Schnitger-orgeln i St Nicolaikirche, utan även för den berömda Hus/Schnitger-orgeln i Stade där Lübeck var organist 1674-1702. Den 3 januari 1719 skrev den då 70-årige Arp Schnitger kontrakt på att bygga en ny orgel för St Michaelskerk med 16-fotsbaserad Ober Manual, 8-fotsbaserad Unter Manual, 8-fotsbaserat ryggpositiv och 16-fotsbaserat pedalverk. Kontraktssumman var på 11.000 gulden, under förutsättning att staden Zwolle skulle stå för erforderligt byggnadsmaterial av sten, trä och järn. Den då oanvända katolska kyrkan i Zwolle skulle under byggnationen upplåtas som verkstad till Schnitger och hans söner Johann Georg (1690-?) och Franz Caspar (1693-1729). Eftersom Arp Schnitger dog i juli 1719, bara några månader efter det att arbetet påbörjats, fick sönerna ta över och slutföra projektet.

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Del av pipverket

1721 stod den nya orgeln klar. Den besiktigades noga under hela 12 dagar av tre välkända holländska organister, vilka fann att Schnitger hade levererat en orgel om 63 stämmor trots att kontraktet från 1719 bara stipulerade 46 stämmor, och att i ett andra kontrakt en fjärde manual tillkommit i form av ett 11-stämmigt Borstwerk (plus en del andra förbättringar och tillägg). I besiktningsutlåtandet fick orgeln mycket goda vitsord men också kritik. Man tyckte bland annat att en del stämmor inte var tillräckligt starka och att andra inte riktigt höll måttet jämfört med de bästa stämmorna i vissa holländska orglar. Man hade även invändningar mot att stämningen gjorde det svårt att använda orgeln ihop med andra instrument — bröderna Schnitger hade stämt orgeln i tysk hög korton medan den då rådande holländska stämningen var en helton lägre. I ett brev den 6 oktober 1721 tillbakavisade bröderna Schnitger denna kritik vilket resulterade i att inga ändringar av stämningen gjordes. Fram till sin död 1729 tog Franz Caspar ansvar för underhållet av orgeln, ett arbete som därefter utfördes av Albertus Anthoni Hinsz vilken efter Arp Schnitgers död hade gift sig med dennes änka och tillsammans med sönerna övertagit verksamheten (senare även tillsammans med orgelbyggaren Heinrich Hermann Freytag och hans son Herman Eberhard).

Under årens lopp har orgeln genomgått ett antal direkt försämrande förändringar. Här kan speciellt nämnas den restaurering och modifiering som gjordes 1837 av Petrus van Oeckelen från Groningen, vilken innefattade en ändring till liksvävande temperering. Senare ändringar gjordes 1873 av J C Scheuer från Zwolle, 1883 återigen av firma van Oeckelen (bland annat en förändring av de flesta mixturerna och vissa rörstämmor). Andra orgelbyggare som i sin tids anda gjorde ändringar var J Proper 1910 och Van Dam 1925. I slutet av 1940-talet var orgeln i ett så förvanskat tillstånd att en genomgripande restaurering ansågs helt nödvändig. Efter mycket diskuterande beslöt man att försöka återföra orgeln så nära 1721 års skick som möjligt, inklusive återställande till den ursprungliga höga kortonstämningen (a1=502 Hz).

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Rörstämmor

1950 fick orgelbyggaren Dirk Andries Flentrop från Zaandam uppdraget att restaurera orgeln, ett arbete som utfördes 1953-1955. Det visade sig att det till stor del utbytta och förvanskade pipmaterialet trots allt innehöll tillräckligt med originalpipor för att Schnitgers mensurer skulle kunna rekonstrueras. Restaureringen innefattade reparation respektive utbyte av pipmaterial, reparation av spelbordet med nya elfenbenbelag på undertangenterna och tillverkning av en ny pedalklaviatur. Även om en del tidigare gjorda ändringar lämnades utan åtgärd kunde den ursprungliga dispositionen återställas genom användande av allt ursprungligt pipmaterial och nytillverkning av resterande pipor. Med tanke på att orgelrörelsen under dessa år 'härjade' som värst och att inga kompromisser tilläts när det gällde historiska klangideal — något som var svårt att tillämpa konsekvent vid denna restaurering på grund av alla förändringar som orgeln genomgått — måste man säga att Flentrop lyckades väl 1955. Under senare delen av 1900-talet har dock idealen ändrats samtidigt som kunskaperna om historiska restaureringar fått ett rejält uppsving. Därför har firma Flentrop under senare år korrigerat intonationen för att komma närmare ursprungsklangen. Här har särskilt en sänkning av lufttrycket till 78 mm och intonation för detta lägre lufttryck haft en gynnsam inverkan på orgelns klang.

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Virtuellt spelbord

1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Registerdisplay

1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Förenklad registerdisplay

1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Förenklad registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Luftförsörjningsdisplay

1721 Schnitger, St Michaelskerk, Zwolle ~ Luftförsörjningsdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Manualomfång i original C–c3 (49 toner), virtuellt utökat till C–g3 (54 toner).
Pedalomfång i original C–d1 (27 toner), virtuellt utökat till C–f1 (30 toner).

Lufttryck 78 mm vp i alla luftlådor (satt till 70 mm i Hauptwerk).

Stämning: a1=502 Hz, liksvävande (a1=491.6 Hz uppmätt i samband med inspelningen).

Anm: Viola di Gamba 8 i Bovenpositief är i dispositionen utmärkt som rörstämma, vilket den faktiskt är (ytterst ovanligt)! Här är ett klingande exempel med denna stämma (jämför med Viola 8 i samma verk). Korta ljudklipp med Zwolle-orgelns samtliga stämmor finns för övrigt på denna sida på Sonus Paradisis webbplats: Klicka på önskad stämma så spelas ett ljudklipp upp (ljudklippen är i WAV-format och tar några sekunder att hämta).

DISPOSITION (64)

 • Rugwerk
 • Manual I
 • Praestant 8
 • Quintadena 8
 • Roerfluit 8
 • Octaav 4
 • Fluit 4
 • Quintfluit 3 *
 • Superoctaav 2
 • Sexquialtera II *
 • Scherp IV *
 • Cimbel III *
 • Fagot 16 */S
 • Schalmey 8 *
 • Tremulant
 • Hoofdwerk
 • Manual II
 • Praestant 16
 • Quintadena 16 */S
 • Octaav 8
 • Roerfluit 8
 • Octaav 4
 • Speelfluit 4
 • Nasaat 3
 • Superoctaav 2
 • Ruyschpijp II
 • Mixtuur VI *
 • Cimbel III *
 • Trompet 16 */**
 • Trompet 8 */**
 • Vox humana 8 *
 •  
 • Pedaal
 • Praestant 16
 • Subbas 16 */**
 • Octaav 8
 • Holpyp 8
 • Superoctaav 4
 • Vlakfluit 2 *
 • Mixtuur VIII *
 • Fagot 32 */S
 • Basuin 16 */S
 • Trompet 8 */S
 • Trompet 4 */S
 • Cornet 2 */**
 • Bovenpositief
 • Manual III
 • Praestant 8
 • Holpyp 8
 • Viola 8 **
 • Quinta 6 *
 • Octaav 4
 • Holpyp 4
 • Quinta 3
 • Superoctaav 2 *
 • Woudfluit 2
 • Sifflet 1 1/2
 • Tertiaan II *
 • Sherp V *
 • Viola di Gamba 8 */S
 • Trompet 4 */S
 • Borstwerk
 • Manual IV
 • Fluitgedekt 8
 • Praestant 4
 • Roerfluit 4
 • Spitsfluit 3
 • Superoctaav 2
 • Gemshoorn 2
 • Quintanus 1 1/2
 • Nachthoorn 1
 • Sexquialtera II
 • Mixtuur III–IV
 • Dulciaan 8 **
 • Regaal 8 */S
Stämnotiser

Stämmor märkta (*) = Flentrop 1955
Stämmor märkta (*/S) = Flentrop 1955, delvis Schnitger 1721
Stämmor märkta (**) = van Oeckelen 1883
Stämmor märkta (*/**) = Flentrop 1955, delvis van Oeckelen 1883
Alla övriga stämmor är Schnitger-stämmor från 1721

Spelhjälpmedel

Koppel
I/II, III/II, IV/II, II/P

Övriga spelhjälpmedel
Calcantenklok
Windlosser
Spärrventil (Afsluiter) för varje enskilt verk
Gemensam tremulant för HW+BP+BW
Separat tremulant för Rugwerk

Inspelningsfakta

Inspelningen är gjord med 24-bits upplösning vid 48 kHz, tre releasesamplingar per ton
(upp till fyra för vissa toner) samt separata tremulantsamplingar för flertalet stämmor.

Samplesetet finns i kombinerad stereo- och surroundversion med den fulla originalakustiken (cirka 5 sekunders efterklang), samt även i en helt torr version (med trunkerad, dvs avklippt, efterklang).

Demoinspelningar

Demoinspelningar finns att hämta på:

Sonus Paradisi > Organs > Top Selection > Zwolle > Demos

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Zwolle-orgeln i stereo (=enbart frontsamplingar) vid 16-bits upplösning och med alla loopar och multireleaser. För surroundversionen krävs minst 14 GB ledigt internminne vid 16-bits laddning med förlustfri komprimering, cirka 26 GB vid 24-bit och cirka 43 GB vid 24-bits laddning utan komprimering (närmare information om minneskraven finns här).

Quad Core PC med XP x64 eller Windows 7/8 Professional
alternativt Mac OS X 10.5 eller högre

Minst 16 GB internminne vid 16-bits full laddning i stereo (minst 32 GB för surround)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (minst 19", upplösning 1280 x 1024)

Hauptwerk Advanced Edition Version 4

Audiointerface (internt ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta