[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2015-05-01

1687 Arp Schnitger
St Martini et Nicolai
Steinkirchen/Niedersachsen, Tyskland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2015 OrganArt Media

Historik

Den lilla byn Steinkirchen i Niedersachsen grundlades i början av 1100-talet och befolkades ursprungligen av holländska invandrare som rekryterades av biskopen i Bremen. Ett noga utformat system av små kanaler och vallar, som till stora delar fortfarande finns bevarat, gjorde det möjligt bebygga detta träskartade landskap. Idag är fruktodling den dominerande sysselsättningen i 'Altes Land' som den här regionen kallas.

[bild] Steinkirchen ~ Kyrkorummet (foto © OAM)

Steinkirchen ~ Kyrkorummet (hämta större bild i nytt fönster)

Den viktigaste kulturskatten i Steinkirchen är den berömda Arp Schnitger-orgeln från 1687 i kyrkan St Martini et Nicolai. Kyrkan, som omges av en gammal kyrkogård, omnämns redan i dokument från 1332. Under åren 1687–1785 byggdes den om till en hallkyrka i barockstil för att anpassas efter tidens smak, vilket innefattade installationen av Schnitger-orgeln 1687.

[bild] Steinkirchen ~ Exteriör (foto © OAM)

Steinkirchen ~ Exteriör (hämta större bild i nytt fönster)

Arp Schnitger var vid den här tiden redan en berömd orgelbyggare. Orgeln i Steinkirchen är jämsides med Cappel från 1680 en av Schnitgers bäst bevarade orglar bland det 30-tal som finns kvar av de totalt 170 han byggde, men till skillnad från Cappel står denna orgel alltjämt på sin ursprungliga plats.

Schnitgers orglar är, i likhet med föregångares inom den nordtyska orgelbyggarskolan såsom Fritzche och Scherer, byggda enligt den verkprincip som brukar kallas "Hamburger Prospekt": Hauptwerk, Rückpositiv i läktarbröstningen, pedalverk i större orglar i två pedaltorn på ömse sidor om det centrala orgelhuset, Brustwerk och Oberwerk. Orglar av denna typ har alltid en fullständig principalkör och en briljant klangkrona med mixturstämmor. Alikvotstämmor som Rauschpfeife, Sesquialtera och Tertzian ger, tillsammans med Scharff, en stor klangrikedom vid plenumregistreringar men även stora möjligheter till soloregistreringar.

Fram till omkring 1685 byggde Schnitger enligt då rådande tradition lägre stämda och mildare mixturstämmor (ex: Cappel), men sedan började han bygga mångkoriga mixturer för vissa lägen och som även hade högre liggande repetitioner, som exempelvis Steinkirchen. Ovanligt, men typiskt för Schnitger, är kvart/sext-baserade cymbelstämmor.

Verkprincipen, de fullständiga principalkörerna, de färgstarka och fylliga flöjterna, de många rörstämmorna och de rika plenumklangerna gör dessa orglar till de perfekta instrumenten för den nordtyska orgelskolan med sina frekventa manualbyten och självständiga pedalstämmor. Pedalverket i de större orglarna har en fullständig uppsättning rörstämmor. Alla stämmor av trumpettyp har uppsatser av full längd som ger kraftig grundton och mycket stabil stämning. På grund av det stora antalet självständiga pedalstämmor är Schnitgers orglar vanligtvis inte försedda med pedalkoppel.

Varje individuell stämma har en stor klanglig skönhet med perfekta egenskaper för polyfont spel. Principalstämmor, flöjter och rörstämmor klingar alla otroligt väl tillsammans, även med bara ett begränsat antal stämmor. Orglarna är i regel stämda i medelton, vilket i de spelbara tonarterna ger en oöverträffad klanglig renhet.

Om orgeln i St Martini et Nicolai

Arp Schnitger fick uppdraget att bygga orgeln i Steinkirchen 1685. Han disponerade orgeln med Hauptwerk, Brustwerk och pedalverk i två separata pedaltorn. Totala antalet stämmor var 28 av vilka sex innefattade stämmaterial från 1500-talet. Bygget tog två år och orgeln stod klar 1687. Orgelhuset målades 1691 och 1704 reparerades orgeln av Schnitger varvid förmodligen Quinte 1 1/2 i Brustwerk av okänd anledning ersattes med Quinte 3. I samband med en renovering av kyrkan 1733 byggdes en stor träkonstruktion i valvet runt orgelhuset vilken bemålades för att ge ett intryck av draperier.

[bild] Schnitger-orgeln i Steinkirchen ~ Fasaden (foto © OAM)

Schnitger-orgeln i Steinkirchen ~ Fasaden (hämta större bild i nytt fönster)

Efter den stora ombyggnaden av kyrkan 1775 reparerades orgeln av Georg Wilhelm Wilhelmy från Stade varvid Gedact 8 i pedalen ersattes av Octav 8. Under 1800-talet arbetade Philipp Furtwängler från Elze samt Johann Hinrich och Heinrich Röver från Stade med orgeln, varvid bälgarna ersattes och flera stämmor togs bort helt eller delvis.

Nästa stora arbete med orgeln gjordes 1947-48 av Rudolf von Beckerath, med stor respekt för Schnitgers verk. Beckerath försökte rekonstruera de originalstämmor som gått förlorade men ersatte tyvärr originalklaviaturerna med moderna klaviaturer. 1987-1991 restaurerades orgeln ånyo, även denna gång av Orgelbau Beckerath. Nu rekonstruerades saknade stämmor och bälgarna, och originalklaviaturerna — vilka lyckligtvis hade bevarats — återinsattes.

[bild] Steinkirchen ~ Spelbordet (foto © OAM)

Steinkirchen ~ Spelbordet (hämta större bild i nytt fönster)

Eftersom en del av restaureringsarbetet från 1987-1991 på senare år befunnits vara av inte allra högsta kvalitet gjordes en ny restaurering september 2011 till juni 2012, ett arbete som utfördes av Rowan West från Altenahr. Nu gjordes den extremt slamriga trakturen i pedalen och Brustwerk tystare, så även registraturen. Labialstämmorna hade svåra skador på grund av bristfälligt underhåll. Samtliga dessa pipor reparerades därför omsorgsfullt och i vissa fall förlängdes eller förkortades piporna till rätt stämning. Med historiska exempel som förebild förstärktes de delvis hopsjunkna pipfötterna i pedalverket. Fasadens blypipor kläddes i folie, inte bara för utseendets skull utan även för att förbättra tonstabilitet och stämning.

Under 2011-2012 års restaurering gjordes en minutiös undersökning av pipornas märkning vilket utvisade att mixturen i Hauptwerk var från före Schnitgers tid redan i början av 1600-talet och att den hade ändrats under årens lopp. Dess flöjtlika klang gick helt enkelt inte så bra ihop med övriga stämmor och fungerade heller inte riktigt i kyrkans nuvarande akustik. Mixturen rekonstruerades därför av Rowan West med andra Schnitger-mixturer som förebild. Alla övriga stämmor undersöktes lika noggrannt med utgångspunkt från originalmensurer och omintonerades. Detta mönstergillt utförda arbete har återfört Schnitger-orgeln i Steinkirchen till ett skick den inte befunnit sig i på de senaste trettio åren.

[bild] Steinkirchen ~ Brustwerk med Krumphorn 8 (foto © OAM)

Steinkirchen ~ Brustwerk med Krumphorn 8 i förgrunden

Genom experiment som gjordes i Rowan Wests verkstad beslöts att orgeln skulle stämmas i en mjukt oliksvävande temperering med de välbevarade originalpiporna som utgångspunkt. Under intonationsarbetet stod det klart att de täckta stämmorna i Hauptwerk, Quintadena och Rohr Flöt, inte behövde ändras just något alls. Man kan förmoda att Georg Wilhelm Wilhelmy måste ha stämt orgeln till denna eller en liknande temperering 1775.

Länkar

[bild] Steinkirchen ~ Virtuellt spelbord, Brustwerk öppet

Steinkirchen ~ Virtuellt spelbord med Brustwerk öppet
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] Steinkirchen ~ Virtuellt spelbord, Brustwerk stängt

Steinkirchen ~ Virtuellt spelbord med Brustwerk stängt
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] Steinkirchen ~ Registerdisplay

Steinkirchen ~ Optimerad registerdisplay
(hämta större bild i nytt fönster)

[bild] Steinkirchen ~ Kontrolldisplay

Steinkirchen ~ Kontrolldisplay
(hämta större bild i nytt fömster)

Disposition

Manualomfång med kort oktav: C, D, E, F, G, A–c3. I virtuellt utökat läge: C–d3.
Pedalomfång med kort oktav: C, D, E–d1. I virtuellt utökat läge: C–f1.
Stämning: Modifierad Werckmeister III, a1=483 Hz vid 16°C
6 kilbälgar
Lufttryck: 72 mm VP

DISPOSITION (totalt 28 stämmor)

 • Hauptwerk
 • Principal 8 S
 • Quintadena 16 H/S
 • Rohr Flöt 8 +/S
 • Octav 4 +
 • Nassat 3 +/S
 • Octav 2 +
 • Gemshorn 2 S
 • SexQuialter 2.Fach S
 • Mixtur 4.5.6.Fach RW
 • Cimbel 3.fach B/RW
 • Trompet 8 S
 • Brustwerk
 • Gedackt 8 S/B
 • Rohr Flöth 4 S
 • Quinta 3 S+
 • Octav 2 S
 • Spitz Flöth 2 S
 • Tertzian 2.Fach S/B
 • Scharff 3.4.Fach S
 • Krumphorn 8 S/H
 • Pedal
 • Principal 16 S
 • Octav 8 W
 • Octav 4 S
 • Nachthorn 2 B
 • Rausch Pfeiff 2.Fach S/B
 • Mixtur 4.5.Fach S/B
 • Posaun 16 S
 • Trompet 8 S
 • Cornet 2 S/B

+ = före Hoyer (cirka 1520)
H = Dirck Hoyer (1581)
S = Arp Schnitger (1687)
S+ = Schnitgers verkstad (efter 1687)
W = Georg Wilhelmy (1775)
B = Rudolf von Beckerath (1987/1991)
RW = Rowan West (2012)

 

Koppel

BW-HW (skjutkoppel)

Spelhjälpmedel

3 spärrventiler (Pedalventil, Werckventil, Brustventil)
Tremulant för hela orgeln
Cimbel.Stern

Inspelningsfakta

Orgeln spelades in oktober–november 2012 med 6-kanalsteknik vid 48 kHz och 24-bits upplösning. Samtliga stämmor är inspelade med den speciella multireleaseteknik som utvecklats av OrganArt Media (tre releaser: kort, medium och lång) och med separata tremulantsamplingar för varje enskild stämma.

Samplesetet har stöd för 4-kanals surroundljud och/eller Variable Audio Perspective (VAP). Samtliga stämmor i Brustwerk är inspelade två gånger med öppna respektive stängda luckor för autentiskt ljud (ingen simulering). Efterklangstiden i kyrkan är cirka 2.5 sekunder.

Demoinspelningar

Det finns ett antal demoinspelningar som kan nås via OrganArt Medias webbplats:

OrganArt Media > Instruments > 1687 Arp Schnitger Organ > Demos

Systemkrav

Följande datorsystem rekommenderas för körning av Steinkirchen-orgeln med maximal upplösning och multireleaseloopar (en översikt av minneskraven finns här).

Quad Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit eller Windows 7 64-bit alternativt Mac Pro

16 GB internminne (8 GB minimum)

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19", stöd för dubbla skärmar finns)

Hauptwerk 4 Advanced Edition

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

t
Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta