[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2012-12-31

1902 Mutin/Cavaillé-Coll
Église Saint-Eucaire ~ Metz, Frankrike

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2012 Milan Digital Audio

[bild] Église Saint-Eucaire, Metz

Historik

Orgeln i St Eucaire är ett mindre, 18-stämmigt instrument som byggdes 1902 av Aristide Cavaillé-Colls efterträdare Charles Mutin. Under de närmaste åren efter Cavaillé-Colls död 1899 höll Mutin fast vid sin mästares klangideal och därför kan orgeln i St Eucaire betraktas som en äkta Cavaillé-Coll, i likhet med sin ett år yngre och större syster i Notre Dame de Metz.

Den äldsta kända orgeln i St Eucaire byggdes redan 1506. Under revolutionsåren i slutet av 1700-talet blev den ursprungliga orgeln som så många andra franska orglar illa åtgången och ersattes därför 1803 med en ny orgel, även den ett 1500-talsinstrument från den närbelägna staden Treves, nuvarande tyska Trier. 1864 byggdes denna orgel om av Antoine Sauvage varvid många av de gamla stämmorna bibehölls. 1901 fick firma Cavaillé-Coll under ledning av Charles Mutin uppdraget att bygga den nuvarande orgeln.

Den nya orgeln stod klar 18 augusti 1902 och invigdes samma dag av Paul Pierné, kusin till César Francks efterträdare i St Clotilde i Paris, Gabriel Pierné. På programmet stod verk av Bach, Franck, Saint-Saëns, Widor, Gabriel Pierné och ett par av Paul Piernés egna verk. Förutom Charles Mutin själv bevistades invigningen av en rad framträdande organister samt kyrkorådet i Notre Dame de Metz, vilka blev så imponerade av det nya instrumentet att de uppdrog Mutin att bygga en ny orgel till Notre Dame de Metz.

[bild] 1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz

1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Spelbordet (foto © Frédéric Mayeur)

Fram till år 2002 gjordes bara mindre underhållsarbeten med orgeln såsom installation av elektrisk fläkt 1911 och insättning av zinkpipor i fasaden 1917 eftersom originalpiporna hade rekvirerats för militärt bruk. 1937 insattes en Jeu de Tierce av orgelbyggarfirman Frederic Haerpfer varvid även luftförsörjningen ersattes. 1966 installerades den nuvarande elektriska fläkten av firman Haerpfer-Erman.

De senaste arbetena med orgeln utfördes mellan september 2002 och december 2007 av firman Bernard Aubertin. Då gjordes en omfattande översyn och restaurering som återställde orgeln till sitt ursprungliga skick. Orgeln återinvigdes i juni 2008 med konserter framförda av St Eucaires organist Frédéric Mayeur och organisten i Notre Dame de Metz, Philippe Delacour.

[bild] 1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Virtuellt spelbord

1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Registerdisplay

1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning

1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Registerdisplayer för dubbelskärmvisning
(hämta vänster respektive höger skärmbild i nytt fönster)

[bild] 1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Kontrolldisplay för ljudperspektiv

1902 Mutin/Cavaillé-Coll, St Eucaire, Metz ~ Perspective Mixer för kontroll av ljudperspektiv
(hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Orgeln har i originaldisposition 18 stämmor plus 4 transmissioner i pedalen, rörpneumatisk traktur och mekanisk registratur.  Klaviaturomfånget är 56 toner och pedalomfång 30 toner. Orgeln är samplad med ursprunglig stämning och temperering: a1=441.5 Hz, liksvävande.

Den virtuella orgeln finns i en utökad version om 22 stämmor med två tillagda stämmor i Grand Orgue, en i Récit och en i Pédale (understrukna stämmor i den utökade dispositionen). Omfång, transmissioner och koppel är desamma i båda versionerna.

ORIGINALDISPOSITION (18)

 • Grand Orgue
 • Bourdon 16
 • Montre 8
 • Bourdon 8
 • Flûte Harmonique 8
 • Salicional 8
 • Prestant 4
 • Récit Expressif
 • Cor de Nuit 8
 • Viole de Gambe 8
 • Voix Céleste 8
 • Flûte Octaviante 4
 • Nasard 2 2/3
 • Flageolet 2
 • Plein Jeu 3 rangs
 • Basson 16
 • Trompette 8
 • Basson-Hautbois 8
 • Voix Humaine 8
 • Trémolo Fonds
  Trémolo Anches
 • Pédale
 • Contrebasse 16
 • Soubasse 16 (G.O.)
 • Violon 8 (G.O.)
 • Flute 8 (G.O.)
 • Bourdon 8 (G.O.)
 •  
 • Gröna stämmor = transmissioner
Accouplement

Tirasses-G.O. à Pédale
Tirasses-Récit à Pédale
Récit Anches
Récit à G.O.
Récit à G.O. O. Gr.
L'Orage

UTÖKAD DISPOSITION (22)

 • Grand Orgue
 • Bourdon 16
 • Montre 8
 • Bourdon 8
 • Flûte Harmonique 8
 • Salicional 8
 • Prestant 4
 • Flûte Douce 4
 • Doublette 2
 • Récit Expressif
 • Cor de Nuit 8
 • Viole de Gambe 8
 • Voix Céleste 8
 • Flûte Octaviante 4
 • Nasard 2 2/3
 • Flageolet 2
 • Plein Jeu 3 rangs
 • Basson 16
 • Trompette 8
 • Basson-Hautbois 8
 • Voix Humaine 8
 • Clairon 4
 • Trémolo Fonds
  Trémolo Anches
 • Pédale
 • Contrebasse 16
 • Soubasse 16 (G.O.)
 • Violon 8 (G.O.)
 • Flute 8 (G.O.)
 • Bourdon 8 (G.O.)
 • Bombarde 16
 •  
 • Gröna stämmor = transmissioner
Accouplement

Tirasses-G.O. à Pédale
Tirasses-Récit à Pédale
Récit Anches
Récit à G.O.
Récit à G.O. O. Gr.
L'Orage

Inspelningsfakta

Orgeln är inspelad i stereo med 24-bits upplösning vid 48 kHz. Samtliga toner har spelats in med upp till 8 loopar och 4 releasesamplingar och varje ton har dessutom spelats in med två olika mikrofonpositioner för realtidskontroll av balansen mellan direktljud och efterklang med funktionen Perspective Mixer (se skärmbild ovan). Separata tremulantsamplingar (OST™) för Voix Humaine 8 och Basson 8, samt för Fonds och Anches.

Demoinspelningar

Det finns ett flertal liveinspelningar på producentens webbplats (se denna länk under fliken "Listen") samt en videodemo som ger en översikt av samplesetets funktioner inklusive den nya Perspective Mixer.

Systemkrav

Systemkraven för St Eucaire varierar beroende på funktionalitet och upplösning. En komplett översikt av minneskraven finns på producentens webbplats under fliken "Requirements".

Quad Core PC med Windows XP x64, Windows 7 eller Windows 8 64-bit alternativt Mac Pro.

4 GB ledigt internminne för enbart Organ eller Church Perspective vid laddning med 16-bits upplösning, 8 GB ledigt internminne för både Organ och Church Perspective vid laddning med 16-bits upplösning. För full funktionalitet vid laddning med 24-bits upplösning krävs 16 GB ledigt internminne (PC) alternativt 20 GB (Mac).

500 GB HD (7200 rpm SATA3).

Pekskärm (4:3-format, stöd finns även för 16:9 widescreen).

Hauptwerk Advanced Edition för full funktionalitet (Basic med vissa begränsningar).

Audiointerface med ASIO alternativt Core Audio-stöd.

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer).

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta