[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2008-11-18

1721 Gottfried Silbermann
St Georgenkirche ~ Rötha, Tyskland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © Milan Digital Audio

[bild] 1721 G Silbermann, St Georgenkirche, Rötha

Historik

Den 22 december 1718 slöt Christian August Freiherr von Friesen ett kontrakt med Gottfried Silbermann om byggandet av en orgel i St Georgenkirche i Rötha. Kontraktet signerades även av Silbermanns medarbetare Zacharias Hildebrandt. I kontraktet stipuleras att "ovan nämnde Herr Gottfried Silbermann och Herr Zacharias Hildebrandt mellan idag och Michaelsmäss 1720 lovar att uppföra en välproportionerlig och skickligt uförd orgel". Men 1716 eller 1717 hade emellertid Hildebrandt åtagit sig att själv bygga en orgel till bykyrkan i Langhennersdorf nära Freiberg. Han kunde därmed inte bistå Silbermann med bygget och nämndes därför heller inte i avsyningsprotokollet från den 8 november 1721, vilket Thomas-kantorn Johann Kuhnau och hovorganisten i Altenburg, Gottfried Ernst Bestell, svarade för. Den högtidliga invigningen av orgeln i St Georgen ägde rum den 9 november 1721 med nyskriven musik av Johann Kuhnau, som även själv dirigerade.

[bild] Faksimil av det ursprungliga kontraktet

Faksimil av det ursprungliga kontraktet

[bild] St Georgenkirche, Rötha

St Georgenkirche, Rötha

Orgeln i St Georgenkirche har fått förbli i stort sett oförändrad ända in i våra dagar, men har förstås som de flesta gamla instrument reparerats och även genomgått diverse modifieringar efter olika tiders tycke och smak. De båda världskrigen har givetvis också avsatt sina spår. 1796 installerade Leipzig-orgelbyggaren Johann Gottlob Ehregott Stephani ett pedalkoppel eftersom det befintliga fasta kopplet mellan huvudverk och pedal (vilket Silbermann brukade ha i sina mindre instrument) ansågs vara opraktiskt. 1832 stämdes orgeln liksvävande av orgelbyggaren Urban Kreutzbach från Borna i samband med en reparation och rengöring, varvid även den utslitna pedalen ersattes av en helt nybyggd (man tror också att tremulanten togs bort vid detta tillfälle). Ytterligare underhållsarbeten gjordes 1847 och 1897, och samtliga dessa arbeten innefattade även smärre intonationsändringar vilket närmare inspektion av pipmaterialet avslöjar.

Redan i början av 1900-talet hade maskangrepp upptäckts, vilket successivt förvärrades och år 1935 föranledde en genomgripande räddningsaktion av orgelbyggaren Hermann Eule från Bautzen varvid allt trävirke i orgeln impregnerades. Orgeln återfick då även de 13 blindpipor i fasadens nedre mittfält som 1917 offrats för att bli kulor. Dåvarande kantorn Alfred Kirsten pläderade ivrigt för en restaurering med återförande till originalskick, men detta lät sig inte göras eftersom vissa delar av materialet var i för dåligt skick. Därför fick 33 labialstämmor och 20 rörstämmor ersättas med kopior. Inte heller de tre kilbälgarna behölls utan ersattes av magasinsbälgar. Däremot återinsattes den borttagna tremulanten.

1979–80 gjorde firma Eule i Bautzen en genomgripande restaurering då en stor del av det material som insattes vid 1935 års restaurering nu ersattes med material så nära originalet som möjligt. Bland annat fick orgeln åter en ny pedal, fast denna gång en kopia av den första, och även nu impregnerades orgeln mot mask. Däremot gick det inte att göra något åt de korrosionsskador som en stor del av pipverket uppvisar annat än applicering av skyddande medel.

De närmaste åren efter restaureringen på 1930-talet lyckades den berömde Thomas-kantorn Günther Ramin göra orgeln känd för en större publik, och sedan dess har en rad framstående organister från hela världen spelat på den. Orgeln är idag i gott skick, vilket detta sampleset är ett bevis på, och anses vara ett av Gottfried Silbermanns bästa instrument i spelbart skick.

[bild] 1721 G Silbermann, St Georgenkirche ~ Virtuellt spelbord

1721 Gottfried Silbermann, St Georgenkirche, Rötha ~ Virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1721 G Silbermann, St Georgenkirche ~ Registerdisplay

1721 Gottfried Silbermann, St Georgenkirche, Rötha ~ Registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Totala antalet stämmor är 23. Originalstämningen är a1=465 (en halvton högre än a1=440) och liksvävande.

Omfånget i originalinstrumentets manualklaviaturer är C.D–c3, dvs C# fattas. Samma sak gäller pedalen, där originalinstrumentets omfång är C.D–c1. Lägg märke till att det virtuella spelbordet återger detta. Däremot finns C# med i samplesetet och kan spelas från anslutet spelbord. Pedalen är i samplesetet utökad till d1 för att möjliggöra en större repertoar.

 • Manual I
 • Hauptwerk
 • Principal 8
 • Bordun 16
 • Oktava 4
 • Cornett 3fach
 • Rohr Flöte 4
 • Spitz Flöte 4
 • Quinta 3
 • Octava 2
 • Mixtur 3fach
 • Cymbeln 2fach
 • Tremulant
 • Manual Coppel
 • Manual II
 • Oberwerk
 • Principal 4
 • Gedackt 8
 • Quintadena 8
 • Rohr Flöte 4
 • Nasat 3
 • Oktava 2
 • Tertia 1 3/5
 • Quinta 1 1/2
 • Sifflet 1
 • Mixtur 3fach
 •  
 • Pedal
 • Trommete 8
 • Posaune 16
 • Principal-Bass 16
 • Pedal Coppel

Inspelningsfakta

Orgeln spelades ursprungligen in för Hautpwerk 1.2 med 24-bits upplösning även om det inte fanns stöd för detta i HW 1. Samplesetet har sedan gjorts om helt för HW 2 med användande av nya, förbättrade tekniker för efterbearbetning. Samplingstiden ligger på cirka 8 sekunder för samtliga toner, med ända upp till 9 loopar i vissa samplingar.

Demoinspelningar

Det finns ett antal demoinspelningar av mycket bra kvalitet på producentens webbplats, inklusive en flashdemo som visar det virtuella spelbordet under uppspelning:

Milan Digital Audio > Instruments > 1721 St. Georgenkirche Silbermann > välj flik "Listen"

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Georgenkirche-orgeln vid full upplösning (24-bit, 48kHz). En detaljerad översikt av minneskraven vid olika upplösningar och konfigurationer finns här under fliken "Requirements".

Dual Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

4 GB internminne

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Basic Edition (Advanced Edition rekommenderas)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta