[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2008-11-16

1680 Arp Schnitger
St Peter und Paul Kirche ~ Cappel, Tyskland

Hauptwerk Virtual Pipe Organ © 2003 Milan Digital Audio

[bild] 1680 Arp Schnitger, Cappel

Historik

Schnitger-orgeln i Cappel blev världsberömd när Deutsche Grammophon på sin nya Archiv-etikett släppte Helmut Walchas banbrytande Bach-tolkningar i början av 1950-talet. Cappel-orgeln anses av många experter, musikforskare och organister vara den bäst bevarade och mest välljudande av Arp Schnitgers orglar.

Den Arp Schnitger-orgel som idag finns i kyrkan St Peter und Paul i Cappel — en liten ort öster om floden Wesers mynning — byggdes ursprungligen år 1680 för Dominikaner-klostret St Johannis i Hamburg, vilket inte längre finns kvar. Den ersatte där ett instrument från 1567, från vilket Arp Schnitger behöll ett antal stämmor. Tyvärr finns inga dokument om detta kvar kvar i Hamburgs stadsarkiv, men däremot finns två trätavlor bevarade som nu sitter ovanför spelbordet och förtäljer att orgelbygget påbörjades av Arp Schnitger i april 1680 och "genom Guds nåd lyckligen avslutats" i december.

[bild] Vänster tavla med skrift om Cappel-orgeln från år 1680 [bild] Höger tavla med skrift om Cappel-orgeln från år 1680

Cappel-orgeln var den första av dem Schnitger byggde i Hamburg. Det är känt att Schnitger år 1688 gjorde en del mindre arbeten på orgeln, men inga dokument finns som styrker detta. Enligt Schnitgers förste biograf, den holländske organisten Siwert Meijer, skall Schnitger "år 1679 byggt ett nytt verk för St Johannis kyrka i Hamburg med 30 stämmor, två manualer och en självständig pedal". Andra källor nämner sex bälgar för luftförsörjningen.

Orgeln klarade sig igenom hela 1700-talet utan ändringar eller skador. Under den franska ockupationen av Hamburg 1806–1814 fick kyrkan tjänstgöra som lagerlokal för Napoleons trupper, och den användes sedan aldrig mer för kyrkliga förrättningar. Att orgeln mirakulöst nog överlevde dessa turbulenta år får tillskrivas Hamburg-orgelbyggaren Geycke, som 1813 tog ned orgeln och lagrade den i ett rum i klostret intill kyrkan.

[bild] St Peter und Paul, Cappel

St Peter und Paul, Cappel

I december 1810 brann kyrkan i Cappel ner till grunden och med den dess blott 10 år gamla orgel, byggd av Georg Wilhelm Wilhelmy, vilket kom att ställa församlingen utan orgel i 6 år. Det blev därför ett mycket välkommet sammanträffande att Schnitger-orgeln i St Johannis blev överflödig och erbjöds dem för 2000 Reichs-Taler. Transport av orgeldelarna på fartyg från Hamburg till Cuxhaven ordnades, och den resterande sträckan fraktades orgeln på häst och vagn. 1816 återuppbyggde Wilhelmy orgeln på något mer än fyra månader — den blev klar till julafton samma år, då den ljöd för första gången på sin nya plats i St Peter und Paul. Wilhelmy fick 385 Reichs-Taler i guld för sitt arbete. Församlingen beslöt sig för att spendera ytterligare 15 Reichs-Taler på en cymbelstjärna med "harmoniskt stämda klockor". Statyerna ovanpå orgelhuset fick dock tas bort för att orgeln skulle få plats på läktaren (dessa statyer återfinns idag ovanför altaret).

Sedan 1600-talet var det inte bara rika Hansa-städer som Hamburg och Lübeck som hade välklingande och påkostade orglar, utan det förekom inte sällan att man även på landsbygden kostade på sig stora, fina instrument i mindre kyrkor. Men det tog förmodligen ett tag innan Cappel-borna begrep vilken orgelpärla de kommit över, speciellt som Schnitgers namn inte hade nämnts alls i köpekontraktet.

År 1846 utförde Wilhelmy några mindre reparationer men gjorde inga förändringar av orgeln, och tack vare att Cappel låg lite avsides (och att församlingen inte var vid alltför god kassa) fick orgeln stå orörd i 100 år; den undgick därmed helt enkelt att falla offer för skiftande modenycker inom orgelbyggeriet. När sedan orgelrörelsen svepte fram över Tyskland under mellankrigsåren upptäcktes denna juvel, vilken ju var ett fulländat exempel på det klangideal man eftersträvade under denna epok. Den renoverades 1939 i flera etapper av Paul Ott, Göttingen, och det var med orgeln i detta skick som Walcha gjorde alla sina berömda Archiv-inspelningar. 1976–77 gjordes åter en omfattande renovering, denna gång av Beckerath, som återförde Zimbel III till huvudverket och Cornet 2 i pedalen. Alla övriga stämmor lämnades oförändrade. Hela orgelhuset, Principalen i fasaden, manualerna och väderlådorna är allt av Arp Schnitgers hand.

[bild] 1680 Arp Schnitger, Cappel, virtuellt spelbord

1680 Arp Schnitger, St Peter und Paul, virtuellt spelbord (hämta större bild i nytt fönster)

[bild] 1680 Arp Schnitger, Cappel, registerdisplay

1680 Arp Schnitger, St Peter und Paul, registerdisplay (hämta större bild i nytt fönster)

Disposition

Totala antalet stämmor är 30. Stämningen är A=465 och liksvävande. Helmekanisk traktur och registratur. Orgeln hade ursprungligen ett manualkoppel som togs bort på grund av det nya kyrkorummets mindre storlek jämfört med St Johannis. Hauptwerk-versionen har dock manualkopplet samt ett pedalkoppel för att ge fler registreringsmöjligheter.

 • Manual I
 • Rück Positiv
 • Gedact 8
 • Quintadena 8
 • Principal 4
 • Sesquialtera II
 • Floit 4
 • Octava 2
 • Tertian II
 • Siffloit 1 1/2
 • Scharf IV-VI
 • Dulcian 16
 • Manual II
 • Hauptwerk
 • Quintadena 16
 • Principal 8
 • Hollfloit 8
 • Octava 4
 • Spitzfloit 4
 • Rauschpfeife II
 • Nasat 3
 • Gemshorn 2
 • Mixtur V-VI
 • Zimbel
 • Trompet 8
 • Zimbelstern
 •  
 • Pedal
 • Untersatz 16
 • Octava 8
 • Octava 4
 • Nachthorn 2
 • Mixtur IV-VI
 • Rauschfpeife II
 • Posaun 16
 • Trompet 8
 • Cornet 2

Demoinspelningar

Det finns ett antal demoinspelningar av mycket bra kvalitet på producentens webbplats:

Milan Digital Audio > Instruments > 1680 St. Peter and Paul Schnitger > välj flik "Listen"

Systemkrav

Nedanstående datorförslag klarar att köra Cappel-orgeln vid full upplösning (24-bit, 48kHz) och med multireleaseloopar (en detaljerad översikt av minneskraven vid olika upplösningar och konfigurationer finns här under fliken "Requirements".

Dual Core PC med XP x64 eller Vista 64-bit alternativt Mac Pro

4 GB internminne

500 GB HD (7200 rpm SATA3)

Pekskärm (17" eller 19")

Hauptwerk Basic Edition (Advanced Edition rekommenderas)

Audiointerface (ljudkort alternativt USB- eller Firewire-interface)

Lyssningsanläggning (hörlurssystem och/eller närfältsmonitorer)

###

För vidare information och prisuppgifter, maila eller ring 0320-33030 för personlig kontakt.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta