[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2006-01-31

CD Architect. Professional Red Book Audio CD Mastering.

CD Architect är ett professionellt program för design och mastering av Red Book-kompatibla audio-CD. CD Architect ger total kontroll över alla viktiga parametrar för audiomastering med stöd för de flesta brännare som finns på marknaden för standarderna USB, FireWire, SCSI samt IDE/ATAPI CD-R och CD-RW.

[bild] CD Architect 5, fullskärm

Professionellt verktyg för glasmasterklara premasters

CD Architect är ett professionellt verktyg för produktion av glasmasterklara premasters genom sitt stöd för PQ-kodad redigering med spårtider och subindex och sitt stöd för ISRC-koder. Nivåläggning, crossfades mellan filer och infogning av pauser låter sig göras sekundsnabbt. I Play List-läget simuleras i realtid hur det färdiga projektet kommer att låta genom att CD Architects transportkontroller där uppför sig precis som vid uppspelning på en CD-spelare.

Nu även med stöd för 32-bit 192 kHz och multipla filformat

Nytt i version 5.2 är stöd för 32-bit 192 kHz och mutipla filformat i samma projekt. Andra nyheter är fullt CD Text-stöd, Trimmer Window och Ripple Editing. Liksom i tidigare versioner kan Sound Forge-regioner importeras som färdiga CD-spår och start/stoppflaggor sättas på valfria ställen i CD Architects särskilda timeline-fönster (även i ljudande avsnitt mellan spår). CD Architect kommer med över 20 DirectX-kompatibla realtidseffekter vilka kan appliceras på enskilda spår, avsnitt i spår eller på masterutgången.

[bild] CD Architect 5, programförpackning

Vill du veta mer om CD Architect?

Vi har här nöjt oss med att bara nämna det viktigaste. För fullständig information om CD Architect ber vi därför att få hänvisa till Sony Media Software's webbplats, där även en körbar demo med CD Architect 5.2 finns att hämta.

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta