[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2008-05-09

Making Waves. Allt du behöver för att skapa,
spela in och producera musik i din dator.

Making Waves är ett av marknadens mest kreativa mjukvaruverktyg för musikskapande, som när det lanserades för tio år sedan var banbrytande och helt unikt i sitt slag. Det enda som då, för cirka tio år sedan, påminde om Making Waves var ACID från Sonic Foundry. Men Making Waves var först — det kom faktiskt ett år före ACID.

[bild] Making Waves Audio 5, fullskärm

Hämta större bild (öppnar nytt fönster)

Enastående valuta för pengarna

Making Waves finns i två versioner — MW Audio 5 och MW Studio 5 (längst ner på sidan hittar du en jämförelsetabell) — som båda ger mer funktionalitet och finesser för sitt pris än någon annan virtuell studio på marknaden.
[bild] Making Waves Audio 5 [bild] Making Waves Studio 5

En smart programmerad, högeffektiv programkärna och en slimmad organisation har gjort det möjligt att sälja Making Waves till ett pris som även fattiga unga musiker har råd med, och med fri support och fria uppdateringar därtill.

Supersnabbt och lättanvänt

Teamet bakom Making Waves har som sagt jobbat med programmet i tio år. Det har resulterat i en extremt kompakt programkärna och ett väl beprövat användarskal tack vare den feedback som programmets många användare genom åren bidragit med. Men trots att Making Waves med tiden fått allt fler funktioner är programkärnan inte större än 1.3 MB (första versionen var på bara 0.5 MB). Det gör att Making Waves kan köras på även äldre, långsammare datorer.

Kraftfull, högkvalitativ samplingsmotor

Making Waves har en av de mest kraftfulla samplingsmotorer som finns på marknaden. MW Audio 5 stödjer in- och uppspelning med flyttalsprecision upp till 192 kHz vid 16-bits upplösning, och hanterar filkonvertering och filexport med upp till 32-bits upplösning. MW Studio 5 stödjer in- och uppspelning upp till 192 kHz vid 32-bits upplösning. Alla mellanliggande upplösningar hanteras också, vilket gör att man kan köra MW Studio 5 med all slags extern utrustning. Båda versionerna tillåter stereoinspelning, medan Studio dessutom har stöd för flerkanalskort. Uppspelning med Low Latency och fullt ASIO-stöd hanteras för alla typer av ljudkort tack vare Making Waves eget patenterade system för buffring. Detta gör att Making Waves kan spela virtuella instrument utan problem även med enklare ljudkort.

Sequencern

MW:s sequencer stödjer upp till 1.000 spår, även om ett typiskt MW-arr bara kräver ett mindre antal spår. Audiosamplingar, audioloopar, MP3, virtuella instrument och MIDI-ljud kan alla köras i MW:s sequencer tillsammans med valfria effekter. MW:s sequencer har dessutom ett av de snabbaste och mest lättanvända interface man kan tänka sig.

Sequencerarrangemang kan redigeras och ändras under uppspelning, inklusive tillägg eller borttagning av effekter, harmoniseringsändringar och dubbningar. Detta ger användaren total kreativ frihet och kontroll över kompositionsarbetet. Med Track Tools-funktionen kan man med dra-och-släpp-teknik använda MW-audioprojekt i andra applikationer, t ex för redigering och effektläggning av spår i en fristående audioeditor.

Sequencerfunktioner

Båda versionerna av Making Waves stödjer fyra sequencergrundlägen (Sequencing Modes): Single Play, Note, Percussion och Loop. Varje arrangemang i MW kan använda sig av valfria lägen eller alla lägen samtidigt. Sequencern har dessutom ytterligare två verktyg: Beat Splicer & Cut-off, vilka vi skall berätta mer om längre fram.

Single Play

I Single Play kan valfri ljudkälla användas, och här spelas ljudkällan upp av sequencern utan någon ändring av tonhöjd eller tempo, till exempel för infogning av samplade ljud och ljudeffekter.

Note

Med MW:s toneditor kan man arrangera audiosjok i formaten WAV, MP3, VSTI och MIDI över sex oktaver, med total kontroll över alla viktiga musikaliska parametrar inklusive enveloper med attack, decay, sustain och release för audiosamplingar.

Tondata matas in via antingen musen eller så kan toner spelas in live eller stegvis via MIDI eller datortangentbord — allt med zero latency. Använder man en anslagskänslig MIDI-klaviatur för inspelning av en sekvens spelas även velocitydata in. MW har även en arpeggiator samt en verktygslåda för inmatning och redigering av ackord.

Percussion

Percussioneditorn är MW:s 'trummaskin' — en dedicerad sequencer för stegvis inmatning av trum- och percussiondata. Upp till 32 taktslag kan spelas in i varje takt, och ljudkällor kan vara WAV, MP3, VSTI eller MIDI, med kontroll över alla viktiga musikaliska parametrar.

[bild] Making Waves 5, Percussion-fönstret

Sample Loops

Making Waves har en av de mest intuitiva samplingsmotorer som finns för Auto Time-stretching och Pitch Shifting. Med ett enda musklick kan man stretcha eller trycka ihop vilken sampleloop som helst så att den synkar perfekt med arrangemanget man jobbar med. Pitch Shifting kan kopplas in och ur när som helst, vilket ger en stor frihet att experimentera under den skapande processen.

Virtuella instrument

Making Waves stödjer alla virtuella instrument av VST-format. Hastigheten och flexibiliteten i MW:s integrerade VST-motor gör att skapandet av även komplexa stämmor förblir en rent musikalisk process. Nya presets kan snabbt och enkelt sparas och återkallas från filfönstret. Stödet för hårdvarukontrollenheter gör MW till en av de mest flexibla och kreativt inspirerande VST-instrument som finns. Både MW Audio 5 och MW Studio 5 levereras med ett antal högkvalitativa VST-instrument.

[bild] Making Waves 5, Mr.Ray

MIDI

I båda versionerna av Making Waves kan MIDI-filer av standardtyp laddas, spelas och redigeras. Med speciella MIDI SysEx-knappar kan MW sända och ta emot SysEx-data till och från önskade externa MIDI-enheter. Making Waves stödjer också MIDI Clock och MTC och kan därmed synkroniseras med extern sequencerutrustning. MIDI-filer kan mixas om med önskade ljud och effekter, inklusive audiosamplingar. MW Studio 5 har även stöd för multipla MIDI-enheter och individuell konfiguration av enheter, vilket gör Studio kompatibelt med all befintlig och kommande MIDI-hårdvara.

[bild] Making Waves 5, General MIDI

XG-stöd

MW Studio 5 stödjer även Yamaha's XG-standard för MIDI-effekter och ljud inklusive alla DSP-effekter som finns i ljudkortet Yamaha SW1000XG och andra XG-enheter från Yamaha.

Kvantisering

Med MW:s kvantiseringsfunktion kan inmatade tonsekvenser snabbt och enkelt synkroniseras med de inspelade spåren. Varje spår kan ha sin egen icke-destruktiva kvantiseringsinställning, vilket gör att man fritt kan experimentera med diverse inställningar utan att spåret ändras.

Effekter

Digitala effekter kan appliceras på individuella spår och avsnitt i en sång. Mastereffekter som t ex en global EQ-inställning kan appliceras på hela arrangemanget. Making Waves levereras med ett antal professionella effekter, men tack vare dess stöd för plugineffekter kan även VST- eller DirectX-effekter användas, vilket ger Making Waves en oöverträffad flexibilitet. Varje enskild effektparameter kan dessutom automatiseras med en maximal upplösning av upp till 1/384-dels taktslag.

[bild] Making Waves 5, Effects Toolbox

Mixa och spara sånger

Färdiga sånger kan exporteras som WAV-filer och brännas på CD, eller som MP3-filer för distribution via internet. Sånger kan också exporteras som MIDI-filer eller sparas i Making Waves-format om man vill arbeta med dem ytterligare eller bara arkivera dem i originalformat.

Variabelt tempo

Med MW:s sequencer kan tempoändringar kan infogas var som helst i ett arrangemang, något som inte bara lämpar sig för klassisk musik eller filmmusik, utan även för DJ-mixar med flera separata sånger i olika tempi.

Autofader

Med detta viktiga verktyg kan in- och uttoningar appliceras med ett enda musklick för mjuka övergångar mellan olika nivåer i ett arrangemang.

Mixerpaneler och mätare

Making Waves har mycket lättanvända mixerinterface för justeringar av nivå och panorering. Varje enskild regel kan dessutom programmeras för automatmixning av sånger.

[bild] Making Waves 5, Mixer

Audioredigering i realtid

Making Waves har en inbyggd audioeditor som kan användas i realtid för grundläggande ljudredigering. Start- och slutpunkter kan ändras under uppspelning, vilket gör att man snabbt och enkelt kan manipulera loopar.

[bild] Making Waves 5, ljudeditor

Ljudinspelning

Valfri ljudkälla kan spelas in i MW Audio 5 via ljudkortets linje- eller mikrofoningång. MW Studio 5 har även flerkanalstöd för inspelning av upp till 8 spår samtidigt, vilket gör att man med ett 8-kanals ljudkort kan spela in liveframföranden. Flera olika inspelningsmetoder finns att tillgå. Med Song Sync kan t ex ett sångpålägg spelas in till en bakgrund, eller så kan flera kanaler med trummor spelas in med metronomstöd. Auto Cue-metoden är perfekt för inspelning av korta fraser eller hits.

[bild] Making Waves 5, Audio Recording

Buffrad inspelning

Har du någon gång varit med om att höra något och tänkt "vilken bra sampling"? I Buffer Record-läget spelar Making Waves kontinuerligt in ett ljudavsnitt med bestämd längd. När du hör ett avsnitt du skulle vilja göra en loop av är det bara att koppla in Rewind-funktionen, trycka på den röda knappen för att spara det som en WAV-fil, och där har du din loop!

Groove Extraction/Modulation

Modulation-karakteristika för en loop kan användas för att skapa en groove för effektsekvenser. Du kan t ex applicera karakteristiken i en trumloop på en distorsionseffekt i en basgång. Groove E/M är ett snabbt och enkelt sätt att skruva till soundet på ett arrangemang.

Audio Recycling

Med MW:s Beat Splicer-funktion kan du dela upp samplingar i mindre komponenter och sedan sätta ihop dessa på önskade sätt.

Bar Editing

Redigering på taktnivå kan göras direkt i sequencerfönstret vilket gör att man kan arra om audiospår i sequencern en takt i taget. Du kan t ex låta takt 1 i en 4-taktsloop repeteras fyra gånger i stället för att bara spela upp takterna 1 till 4 efter varandra. Varje takt kan spelas upp i valfri ordning, vilket gör denna funktion till en mycket ekonomisk metod för att lägga till mindre ändringar i musikaliska strukturer.

CutOff/BreakBeat

Med detta enkla men mycket effektiva verktyg kan avsnitt med tystnad appliceras i audioavsnitt och sekvenser. CutOff/BreakBeat-verktyget gör det väldigt enkelt att skapa kraftfulla 'break-beat'-effekter.

Multi-Sampling

Med Multi-Sampling-funktionen kan sampleuppsättningar lätt skapas genom att man lägger samplingar på individuella tangenter på en klaviatur. Ett enda musklick laddar automatiskt en mapp med samplingar och lägger ut detta över klaviaturen i rätt tonhöjd. Multi-Sampling-funktionen är som gjord för att skapa percussionset eller hela trumset vilka kan sparas och kallas upp i valfri sång.

[bild] Making Waves 5, Multi-Sampling

DJ/'Live' Mode

I DJ/'Live'-läget justeras alla ändringar som görs under uppspelning så att de anpassas till gällande tempo. Valfritt antal samplingar kan laddas samtidigt utan att uppspelningen avbryts. Alla gjorda ändringar såsom redigeringar och manipulationer av effekter kommer att ljuda på första slaget i varje takt, oavsett hur timingen av ändringarna är.

Beat Tapper

Beat Tapper är ett idealiskt verktyg för DJs och remixare eftersom man med denna funktion manuellt kan ställa in sångtempot efter importerade audiofiler, t ex låtar som spelas över från vinyl. Importerade audiospår synkroniseras till spår som läggs till i mixen.

Song Navigator

Den lätthet med vilken man kan skapa arrangemang med datorbaserade program fyller snabbt skärmen, så med de flesta program blir det efter hand svårt att få den nödvändiga överblicken. Men inte i Making Waves. Med Song Navigator kan man kategorisera spår i färgkodade sektioner och namnge dessa efter vilken funktion de har (t ex trummor, sång, syntar, etc). Som ytterligare hjälp vid struktureringen av ett arrangemang kan man på önskade ställen lägga in bokmärken med beskrivande text, och med zoomfunktionen har man alltid en total grafisk överblick av en sång.

[bild] Making Waves 5, Song Navigator

Inställbart användarinterface

MW:s användarinterface kan skräddarsys för att passa varje smak eller arbetssituation. Med de verktyg som finns för detta kan användaren ändra färger och bitmapsbilder efter behag. Båda versionerna av Making Waves kommer med ett antal färdiga grafiska skal, och fler finns för nerladdning från MW:s webbplats.

Prova Making Waves i fullt körbar demoversion!

Den fria demoversionen av Making Waves är i praktiken MW Studio 5, med den enda skillnaden att det inte går att spara något. Med demon kan du i lugn och ro utforska och prova alla kraftfulla och innovativa funktioner i Making Waves. När du bestämmer dig för att köpa Making Waves kan du registrera demon online som skarp version, antingen Audio- eller Studio-versionen. Båda fullversionerna har fria uppdateringar och dessutom fri teknisk support.

Hämta Making Waves 5 Demo

Making Waves Audio 5 jämfört med Studio 5

  MW Audio 5 MW Studio 5
Max antal spår 1000 1000
Inbyggda effekter 16 16
Max audioupplösning 16-bit, 192 kHz 32-bit, 192 kHz
Antal MIDI-enheter 1 Obegränsat
Audioingångar 2 8
Audioutgångar 2 8
Max antal VST-instrument 2 Obegränsat
Max antal VST-effekter 2 Obegränsat
Stöd för DirectX-pluggar ja ja
Stöd för WAV och MP3 ja ja
Stöd för hårdvarukontroll ja ja
MIDI File-uppspelning ja ja
MIDI File-export nej ja
XG-stöd nej ja
Endast förpackade versioner
Royaltyfria samplingar/loopar 4000 6000
Trumsampleset 10 30
Virtuella instrument 3 (100 presets) 9 (450 presets)
Effektpluggar 40 60
Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta