[lm-logo] sitehuvud_vä (gå till Aktuellt)sitehuvud_hö (lista med våra leverantörer)

uppdaterad
2007-11-22

Audio Mentor

Att restaurera gamla band och skivor och bränna till CD behöver inte nödvändigtvis vara en uppgift för experter. Det kan det förvisso vara, men för de allra flesta räcker det med en enkel brus- och knastertvätt och sedan en lätthanterlig funktion för att skapa en CD eller MP3-filer. Audio Mentor är just ett sådant verktyg.

[bild] Audio Mentor

Audio Mentor kommer från EnhancedAudio, som också ligger bakom Diamond Cut. Ambitionen med Audio Mentor har varit att skapa ett program som är så enkelt att vem som helst skall kunna använda det. Dess grafiska design lär knappast vinna några pris, men under huven är Audio Mentor ett avancerat restaureringsprogram med lika effektiva algoritmer för knaster- och brustvätt som i Diamond Cut SIX. Det är inte lika mycket att skruva på bara, och det är just det som är poängen med Audio Mentor.

89 presets för tvätt och ljudförbättring

Audio Mentor har 34 presets för brus- och knastertvätt och 55 presets för ljudförbättring (kompressor/expander, rörförstärkarsimulering, etc). Varje preset kallar upp en komplett inställning för en specifik uppgift, och eftersom dessa använder sig av samma algoritmer som Diamond Cut SIX blir resultaten lika bra. Varje preset kan dessutom ändras av användaren och sparas som en ny preset. Du kan alltså skräddarsy dina egna inställningar för de typer av tvätt som du använder mest.

Basfunktioner för redigering

Med Audio Mentors basfunktioner för redigering av ljudfiler kan du normalisera (maximera nivån), trimma början och slut samt göra in- och uttoningar med justerbar tidsrymd.

Integrerad CD-bränning och MP3/WMA-konvertering

Audio Mentor har ett integrerat maskineri för CD-bränning, CD Ripping (inläsning av en hel CD eller valda spår från en CD), samt automatisk hantering av MP3- och WMA-filer (både läsning och skrivning).

Integrering med Diamond Cut

Om du har Diamond Cut Millennium, FIVE eller SIX och angett detta i Audio Mentors programinställningar, kan du med ett enkelt musklick kalla upp Diamond Cut med aktuell ljudfil laddad. Detta gör Audio Mentor till ett mycket flexibelt verktyg — behöver du bara göra en enkel snabbtvätt stannar du kvar i Audio Mentor, men om jobbet kräver mer intrikata ingrepp går du över till Diamond Cut, gör önskade moment där och återgår sedan till Audio Mentor.

ANM: En körbar demo med Audio Mentor kommer inom kort att läggas upp på demosidan.

Audio Mentor ~ Funktioner

  • Training Wheels Wizard — Snabbhjälpfönstret Training Wheels (som du kan kalla upp när du vill) guidar dig steg för steg genom varje process.
  • Auto-Track — Auto-Track delar automatiskt upp en skivsida eller en ljudfil i enskilda spår.
  • Auto-RIAA — Använder du en rak förförstärkare (=utan RIAA-korrektion) för att ta in signalen från din skivspelare? Tala då bara om för Audio Mentor att du använder en sådan så applicerar Audio Mentor automatiskt en 100% korrekt RIAA-kurva.
  • Integrerad CD-bränning — Med Audio Mentors integrerade CD-brännarfunktion slipper du kalla upp ett separat brännarprogram. Audio Mentors smarta CD-brännarfunktion har automatisk hantering av filformat, vilket innebär att en monofil automatiskt konverteras till stereo eller att en annan upplösning och samplingsfrekvens än 16-bit och 44.1 kHz automatiskt konverteras till Redbook-standard.
  • Automatisk MP3- och WMA-hantering — Audio Mentor både läser och skriver ljudfilformaten MP3 och WMA (Windows Media Audio). Skifta format snabbt och enkelt och för över ditt material till iPod eller vilken annan MP3-spelare som helst.
  • Finputsa med Trim och Fade — Behöver du trimma början och slut eller göra in- och uttoningar? Sådant fixar du snabbt och enkelt med Trim- och Fade-funktionerna under Final Touches.
  • Inbyggt eget filsystem — Audio Mentor har tre egna mappar för filhantering (som du kan döpa om och lägga var du vill) — My Song Files, Working On och Ready For CD. Audio Mentor flyttar filer mellan dessa tre mappar under arbetets gång så att du alltid har koll på var filen är någonstans. Audio Mentor håller dessutom reda på vad du har gjort med varje enskild fil. Kört Clean? Enhance? Final Touches? Inget mer gissande — Audio Mentor håller koll på allt!
  • Integrering med Diamond Cut — Har du något av programmen i Diamond Cut-serien och behöver göra mer omfattande ingrepp kan du utan att lämna Audio Mentor starta Diamond Cut (DC Millennium, DC FIVE eller DC SIX), med aktuell ljudfil laddad och klar.

Audio Mentor ~ Skärmar

Audio Mentors startskärm. Meddelandearean beskriver
varje steg i detalj:
Audio Mentor: Huvudskärm

Training Wheels-skärmen ger detaljerad information:
Audio Mentor: Training Wheels-skärmen

Audio Mentors smarta filhantering betyder att du aldrig behöver bekymra dig om var på hårddisken dina ljudfiler finns. Är det en ny fil ligger den i "My Song Files"-mappen. Om du håller på att jobba med filen kommer Audio Mentor inte bara att spara den i "Working On"-mappen, utan också att hålla reda på vilka verktyg som har applicerats på filen. När filen är klar att brännas på CD lägger Audio Mentor den i "Ready For CD"-mappen.
Audio Mentor: Knappar för programmets egna mappar

Bara att trycka på Record-knappen — Audio Mentor väntar
på en ljudsignal från ditt ljudkort och börjar sedan spela in.
När du lyfter pickupen (eller stoppar uppspelningen) återgår
Audio Mentor till vänta-läge igen. Enklare kan det inte bli!
Audio Mentor: Record-fönstret

När du spelar över en skiva eller ett band delar Audio Mentor automatiskt upp
den inspelade filen i enskilda spår.
Audio Mentor: Spårfönstret

Så här ser Clean-skärmen ut, inställd för tvätt av en
normalt sliten LP-skiva:
Audio Mentor: Clean-fönstret

När du är klar med ditt material har du tre alternativ: bränna en CD, spara som
MP3 eller spara som WMA (Windows Media Audio). "Import Playlist" hämtar MP3-
eller DC SIX-kompatibla spellistor.
Audio Mentor: Filformatsknapparna

Leyman Music   Box 40   511 21 Kinna      telefon 0320-33030      kontaktinformation      cookies | webbplatskarta